Beginnerscursus Vogels kijken

De cursus is inmiddels vol!! Inschrijven is dus niet meer mogelijk.

In het voorjaar van 2019 verzorgt Vogelwacht Utrecht, afdeling Utrecht-stad, een beginnerscursus Vogels kijken. In een viertal avonden en daarop volgende excursies wordt stilgestaan bij de verschillende soorten vogels en hun samenhang met hun leefgebied. Er wordt aandacht besteed aan het herkennen van geluiden en het herkennen van sterk op elkaar lijkende soorten.
Elke avond wordt gevolgd door een excursie de zaterdagochtend erop volgend. Tijdens deze excursie hopen wij (een deel van) de besproken soorten in het veld te vinden.
De cursus vindt plaats in het Milieucentrum aan de Oudegracht, Utrecht. Kosten zijn 40 euro. Hiervoor krijgt u vier avonden, vier excursies en een veldgidsje. De data van de avonden zijn: 5 en 12 maart, 2 en 16 april. Excursies zijn op 9 en 16 maart, 6 en 20 april.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Steenbergen, jeroensteenbergen@vogelwacht-utrecht.nl of (‘s avonds) via telefoonnummer 030-2420465.