Biesbosch Noordwaard – 3 juli 2016

Sjef ten Berge schreef:

Zo  03 – 07 – 2016  8.00 – 14.00u  Driebergen

Temp: 15 → 18 °C    Wind ~ 3 Bft ZW → W  Bew: ¾  → ⅞   Bij ons één bui van tien minuten

Om kwart over negen hadden we een vriendelijk zonnetje en zingende veldleeuwerikken. Het uitzicht op de Sliedrechtse Biesbos enkele kilometers noordelijker werd het eerstvolgende uur beheerst door vijf donderwolken in toenemende heftigheid . Het donkergrijs daar en de warme zon op onze standplaats gaf een licht euforisch KNMI-gevoel. Wel de lusten en niet de lasten van het weer. Toch hadden we weer snel onze aandacht bij een tiental vluchtende witgatten, bij een honderd lepelaars ,de roepjes van witte en gele kwikstaart door elkaar heen één zwarte stern tussen tientallen visdiefjes en de verre kemphanen in het plassige land. Een stukje westelijker raakten we toch een beetje van slag bij de aanblik van een vrouw nonnetje. De Brug in de Kroonweg liet zich op een andere manier gelden. Alleen voor fietsers bestemd, die er ook niet waren stonden we in een oud waterlandschap centraal in een concert van tuinfluiters, zwartkop-pen, winterkoningen, groenlingen, twitterende boerenzwaluwen en twee tegen elkaar in jodelende wielewalen. Op tachtig meter een jagende kleine zilverreiger in het moeras. Dankzij een voorbeeldige groepsdiscipline konden we ons hiervan losmaken om de verdere geneugten zoals jagende boomvalken, en een solitaire Cetti’s zanger elders op ons te laten inwerken. Na een korte stop bij het museum koersten we langs de zuidroute terug langs slikvlaktes, rietvelden en bossen. Zo werd het met moeraszangers als rietzanger, bosrietzanger en rietgorzen als achtergrond een fraai decor voor de baltsvlucht van een kiekendief man en nogmaals de jachtvluchten van een boomvalk.

Toen we tenslotte de Noordwaard verlieten hadden we de blik op de papavervelden niet meer nodig om in een gelukzalige stemming te blijven over zoveel moois.

 

 

Soortenlijst
Fuut Aalschover Kl zilverreiger Gr zilverreiger Bl reiger Ooievaar
Lepelaar Knobbelzwaan Gr gans Canad gans Brandgans Nijlgans
Bergeend Krakeend Wintertaling Wilde eend Slobeend Tafeleend
Kuifeend Nonnetje ♀ Bruine kiekd ♀♂ Buizerd Torenvalk Boomvalk
Slechtvalk Meerkoet Scholekster Kluut Kievit Kemphaan
Tureluur Witgat Kokmeeuw Kl mantelmeeuw Visdief Zw stern
Houtduif Gierzwaluw Veldleeuwerik Boerenzwaluw Gele kwikstaart Witte kwikstaart
Winterkoning Heggenmus Merel Zanglijster Cetti’s zanger Rietzanger
Bosrietzanger Kl karekiet Grasmus Tuinfluiter Zwartkop Tjiftjaf
Wielewaal Ekster Zw kraai Spreeuw Huismus Ringmus
Groenling Putter Kneu Rietgors

Geen huiszwaluw, oeverzwaluw en visarend.
Drie ree,  één jonge haas.