web analytics

Bovenpolder 7 juli 2018 – afd. Driebergen-Doorn

Sjef ten Berge schreef:

© GMD

Lepelaars

De parkeerplaats bij de Andrieskerk was op dit vroege uur leeg genoeg om er lommerrijk en beschaduwd te parkeren. Dat kwam verder ook goed uit want op weg naar de bovenpolder west hadden we zo het kasteel te ronden. Een tiental rustende boerenzwaluwen en een veelvoud ervan jagend aan de buitenkant van de Oranjerie waren een contrast met de zwaluwenarmoede in het algemeen aan de voet van de heuvelrug. Tot honderden meters hoog werd er ook door huis- en gierzwaluwen gejaagd. Moeras en vee in de buurt drukten de statistieken van de insectenarmoede even naar de achtergrond. Onder het maaiveld in de brede gracht een bescheiden geploeter van families meerkoet, wilde eend en kuifeend. De kuifeendpullen liepen behoorlijk achter op de meerkoetenjongen met hun volwassen grootte. Daar staat tegenover dat ze goed konden duiken om zichzelf te redden. Achter onze rug zeefden enkele lepelaars hun kost boven water en stonden een paar kieviten tussen de gemaaide grassprieten naar de uitgedroogde kleibodem te staren.
Lees hier het hele verslag.