web analytics

Brabantse Biesbosch 8 september 2018 – afd. De Bilt Zeist

Ron Keet schreef:

© GMD

Visarend

Met 9 vogelaars  gaan we naar het Nationaal Park de Biesbosch. Het wemelt er van de vogels , maar ook van de wandelaars die met een georganiseerde toertocht bezig zijn.  Een van onze deelnemers, Ad de Regt, bleek aan de rand van de Biesbosch geboren te zijn, toen het gebied voornamelijk door de (zoutwater) getijdenwerking alleen per bootje toegankelijk was. Hij vertelde dat het gebied volkomen veranderd   is sinds 1970 (de afsluiting van de Haringvlietdam). Het gebied is voor een groot deel ontsloten met nieuwe uitdagingen voor de natuur .
Het waren prima weersomstandigheden op deze niet te warme nazomerse dag.  Onze zoektocht naar franjepoten en tapuiten is tevergeefs. Dat neemt niet weg dat het een leuke excursie is geworden met toch nog 67 verschillende vogelsoorten. Er waren opvallend veel eendensoorten  (12) aanwezig. Ook qua aantallen was het een drukte van jewelste als het om krakeenden en smienten ging. Zelfs de casarca sprong er met 22 eenden bovenuit.
Lees hier het hele verslag.