Broedende visarenden in de Biesbosch via de webcam te volgen

Van de site van de Vogelbescherming:

© GMD

Visarend

Op zondag 21 maart gaat een nieuwe webcam bij Beleef de Lente aan: vanaf dat moment kan er gekeken worden naar de terugkeer van de visarenden in de Biesbosch. Vogelbescherming heeft in samenwerking met Staatsbosbeheer een webcam bij het nest geplaatst, waarmee de broedende visarenden via de beleefdelente.nl te volgen zijn. Visarenden broeden sinds 2016 met succes in Nederland, in de Biesbosch. In de Biesbosch zaten vorig jaar maar liefst drie broedpaartjes. De Biesbosch is momenteel het enige natuurgebied in Nederland waar visarenden broeden. De visarenden worden elk moment terug op het nest in de Biesbosch verwacht na hun overwintering in Afrika.
De visarend (Pandion haliaetus) is een prachtige roofvogel. Ze hebben een lichte onderzijde en donkere bovendelen. Ze ‘bidden’ met zware vleugelslagen en duiken vanaf grote hoogte met vooruitgestoken poten in het water om vis te vangen. Visarenden zijn trekvogels en overwinteren in (tropisch) Afrika. Sinds 2016 broedt de soort in de Biesbosch en inmiddels broeden er drie paartjes in het gebied. In 2020 kreeg elk paar drie jongen die succesvol uitvlogen. Een vierde paar heeft zelfs al een nest gebouwd.
Lees hier het hele artikel.