web analytics

Broedprestaties van Nederlandse Ooievaars onder de loep

Van de site van SOVON:

© GMD

Ooievaars

De nieuwe Limosa is uit. In dit nummer van het populair-wetenschappelijke vogeltijdschrift is onder andere een artikel over de broedprestaties van Nederlandse Ooievaars te lezen. Chris van Turnhout en Jeroen Nienhuis (Sovon) bekeken samen met Annemiek Enters en Wim van Nee (STORK) de gegevens van ruim 8900 nesten uit de periode 1921-2017.

Er broedden anno 2016 zo’n 1000 ooievaarsparen in Nederland. Vanaf begin jaren 80 klom de populatie uit een dal, vooral dankzij fokprogramma’s. Van veel van deze broedende Ooievaars worden nestgegevens verzameld. Zulke gegevens zijn belangrijk wanneer je de oorzaken van de populatiegroei wil bekijken.
Lees hier het hele bericht