Broedseizoen Visdief begint weer

Van de site van SOVON:
Inmiddels, half april, zijn de Visdieven deels weer terug. Een enkeling arriveert al in de laatste dagen van maart, de overgrote meerderheid echter in april of begin mei. Wat zal het komende broedseizoen brengen?
Landelijk nestelen er tegenwoordig meestal tussen 15.000 en 20.000 broedparen in ons land. Een fraai aantal, maar het zijn er wel eens 50.000 geweest, tot halverwege vorige eeuw; dat aantal halen we niet meer. Het merendeel broedt in het Wadden-, IJsselmeer- en Deltagebied (zie de kaarten ontleend aan de Vogelatlas)
Lees hier het hele bericht.