Broedvogels in Nederland 2022

Van de site van SOVON:

©GMD

Roerdomp

Boerenlandvogels zoals de Ringmus blijven afnemen, terwijl sommige moerasvogels, zoals de Roerdomp, juist toenemen. Dit blijkt uit de laatste cijfers die zijn samengevat in het nieuw verschenen rapport ‘Broedvogels in Nederland 2022’. In deze publicatie zet Sovon de trends van meer dan 190 soorten broedvogels in Nederland op een rij. Deze informatie dient als belangrijke bron voor natuurbeleid, natuurbeheer en beschermingsdoelen.

Het rapport ‘Broedvogels in Nederland 2022’ vat de ontwikkelingen van de Nederlandse broedvogels samen. Vogeltellers volgen de aantallen vogels jaarlijks op een systematische manier in een afgebakend gebied. Dit levert een duidelijk beeld op hoe vogelpopulaties zich ontwikkelen. In steden, dorpen en in het agrarische gebied worden extra tellingen gedaan om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen per leefgebied.
Lees hier het hele artikel.