Buizerd vs. Ruigpootbuizerd

Van de site van de Vogelbescherming:

©GMD

Ruigpootbuizerd

De meeste mensen zien door het jaar heen wel eens een buizerd. De sterk gelijkende ruigpootbuizerd overwintert alleen in Nederland. Gewone buizerds worden geregeld voor ruigpoot uitgemaakt – en omgekeerd, al komt dat minder vaak voor. Vanaf nu hoeft dat niet meer.
De vraag om welke buizerd het gaat, speelt dus vooral in het winterhalfjaar. Overal in Nederland vliegen dan buizerds rond. Onze eigen broedvogels, aangevuld met soortgenoten van elders die hier komen overwinteren. De veel zeldzamere ruigpootbuizerds doen dat ook en bevinden zich van begin oktober tot in april in Nederland, vooral in de noordelijke helft van het land. Ze houden van uitgestrekte, open gebieden. Broeden doen ze in Scandinavië en Rusland.
Bij gelijkende soorten is het altijd een goed idee om u eerst bekend te maken met de algemenere soort. In dit geval dus de buizerd; die is vrijwel overal te zien tijdens een wandeling in het open veld. Mogelijk verwarrend is de grote variatie in verenkleed. Eén van de belangrijkste onderscheidende kenmerken is het staartpatroon van beide soorten. Bij de ruigpootbuizerd is die vrijwel wit met één (vrouwtjes en jonge vogels) of enkele duidelijke zwarte eindbanden (mannetjes). Zo’n contrast komt bij buizerds niet voor.
Jonge en vrouwelijke ruigpootbuizerds hebben daarnaast een opvallende donkere buikvlek en een lichte borst en kop. Als u een combinatie van enkele van deze kenmerken ziet, dan heeft u zeker met een ruigpootbuizerd te maken.
Lees hier het hele artikel.