Dag/auto-excursie Zuid-Hollandse eilanden, Brouwersdam – afd. Vechtplassen

Zondag 17 januari 2016

Onder leiding van Bert van Dillen gaan we de leuke gebieden afspeuren naar vooral winter- en watervogels. Er is van alles te verwachten. Eenden (ijseend, zwarte zeeeend) en ganzen zullen de boventoon voeren.

Wellicht zien we meerdere soorten futen en duikers (roodkeelduikers, kuifduikers). Maar vergeet ook niet de steltlopers en roofvogels.

Aanmelding vooraf bij Bert van Dillen, telefoon 0346 – 556386 (of 06-40170681).

De vertrektijd is 8.00 uur vanaf het kleine parkeerterrein bij de voormalige brandweerkazerne aan het Harmonieplein, thans studio van RTV Stichtse Vecht, in Maarssen.

De autokosten bedragen € 16,50. Graag gepast betalen aan de chauffeur.