De Biesbosch – 21-08-2022

Jeroen Steenbergen schreef:

©GMD

Visarend

Zondag 21 augustus ging Utrecht-stad voor het eerst na de zomer weer op excursie. Deze keer bleven we relatief dicht bij huis en bezochten we de Biesbosch. Met een groep van 8 deelnemers begonnen we met kijken langs de dijk bij Werkendam. Veel eenden in rui-kleed, wat Kemphanen, een enkele plevier, een roepende Zwarte Ruiter. Een overvliegende  Purperreiger was leuk, evenals een niet veel later langsvliegende Visarend. Deze soort zouden we later in polder Hardenhoek opnieuw tegenkomen.

Langs de dijk een Kleine Zilverreiger. We speurden de Muggenwaard af en liepen langs polder Hardenhoek. De vogels zaten ver weg, waardoor determinatie niet makkelijk was, maar er was genoeg te zien. Veel Gele Kwikstaarten bijv, of een flinke groep Casarca’s. Gisteren was in deze omgeving een Poelruiter gezien, en deze werd opnieuw gemeld, dus besloten we deze te gaan zoeken. De vogel bevond zich in een groep Groenpootruiters en kon met wat moeite door de begroeiing heen turend af en toe mooi worden bekeken. Opvallend was het kleinere formaat, de elegante bouw en witte gezicht.

We besloten richting Deneplaat te gaan zoeken naar eerder waargenomen Koereigers. Dit leverde een waarneming op van één overvliegend exemplaar, wat karig, maar ja. Hier wel weer meerdere Kleine Zilverreigers.
Na een horecastop besloten we met de pont naar de overkant te gaan, omdat daar eerder  vandaag een groep van maar liefst 22 Koereigers was gezien. Eenmaal daar bleek deze groep zich verspreid te hebben, maar de zes vogels die er nog zaten lieten zich erg fraai zien, deels nog in prachtkleed.
Niet ver daarvandaan waren meldingen van Porseleinhoen. Doorgereden naar Hania’s Polder: vandaar vanaf de vlonder een prachtig zicht op een slikrandje waar geregeld een Porseleinhoen, meerdere juveniele Waterrallen, wat Blauwborsten en Waterhoenders rondscharrelden. Een fraai einde van een mooie excursie.