De grauwe klauwier, ambassadeur voor natuurherstel

Grauwe Klauwier OmslagVijf bevlogen en betrokken auteurs geven op een dikke 100 bladzijden een schat aan kennis en informatie over de grauwe klauwier. Het is een van de 34 vogelsoorten ter wereld die behoren tot de echte klauwieren (Laniidae).

Terwijl tussen 1945 en 1970 al circa 90% van de populatie in Nederland verdwenen was, viel het dieptepunt rond 1985 met nog slechts 100-150 territoria. Tot een van de laatste gebieden waar de “mordaekster”stand hield behoort het Bargerveen in Drenthe. De auteurs zijn allen betrokken bij de Stichting Bargerveen.

Nadat er in dit gebied maatregelen werden getroffen om verdroging tegen te gaan en daarmee het herstel van de hoogveenvegetatie werd gestimuleerd begon het herstel van de populatie zich in te zetten. In 1987 werden nog maar 10 territoria geteld maar in 1996 werd het hoogtepunt bereikt met 145 territoria.

De voorwaarden voor het ideale landschap komen in een apart hoofdstuk uitgebreid aan het bod. Het verschil in voor- en najaarstrekroute, de keuze van het broedgebied, de balts, het nestelen, de invloed van predatie en het weer op het broedsucces passeren allen de revue. Ruim aandacht wordt besteed aan de verschillende knelpunten voor de grauwe klauwier. Het langjarig onderzoek heeft inzicht gegeven in de relatie tussen natuurbeheer en de vestiging van de klauwier. De positieve invloed van maatregelen zoals strak geplande aanplant, gefaseerd snoeien, een aangepast maaibeheer, de aanwezigheid van paaltjes en (prikkel)draden en het achterlaten van snoeihout worden toegelicht. Op drie locaties – twee in Nederland en een in België – is de grauwe klauwier gekozen tot ambassadeur voor natuurherstel.

In het laatste hoofdstuk wijzen de auteurs op het belang van waarnemingen. Dat het daar bij niet louter en alleen gaat om broedgevallen tonen zij in een checklist aan. Als hulpmiddel voor eigen onderzoek is een zoekkaart voor klauwierprooien bijgesloten.

Jammer dat er gebruik is gemaakt van zoveel verschillende lettertypes, grootte, cursieve druk en vooral de lichte letter op gekleurde achtergronden op glanzend papier. Dat is onrustig en draagt niet bij aan de leesbaarheid. Maar dat is ook het enige minpuntje.

Het is een geweldig informatief boek met vele prachtige foto’s en illustraties over deze fraaie soort die in het jaar 2011 ook in Nieuw Wulven is gesignaleerd.

 

Bilthoven 23-12-2011    

 

Auteurs

Arnold van den Burg, Marijn Nijssen, Marten Geertsma, Stef Waasdorp en  Dries van Nieuwenhuyse

Illustrator

Elwin van der Kolk

Uitgever

KNNV Uitgeverij

ISBN

978 90 5011 399 1

Prijs

19.95