De steenuil

de steenuil Ronald van Harxen is voorzitter en Pascal Stroeken secretaris en algemeen contactpersoon van Steenuilenoverleg Nederland (STONE). Ronald is al meer dan 25 jaar actief met steenuilen bezig. Pascal sloot zich in  1986 aan bij de vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek en maakte daar kennis met deze soort. Ronald is bijzonder geïnteresseerd in de menukeus en Pascal zijn belangstelling gaat vooral uit naar het broedbiologisch onderzoek. Samen zijn ze de auteurs van dit boek boordevol informatie over de steenuil.

Over onze steenuil, zijn familie, de cultuurhistorie, de verspreiding provinciaal en internationaal, het habitat en in het bijzonder over hun langjarig onderzoek. Het werd uitgevoerd in het prachtige 335 km2 grote gebied van de Zuidoost-Achterhoek. Meer dan 25 jaar ervaringen, waarnemingen en belevenissen zijn op een compacte maar vooral boeiende manier beschreven. Over ervaring gesproken. Over het zoeken naar nesten merken ze zelf op: “Later kregen we er een neus voor en konden we de geschikte locaties bijna ruiken.”

De onthullende fotoreportage van nestgelegenheden is een lust voor het oog. Beschrijvingen van de legselgrootte, de maten en gewichten van het ei, de broedduur, het broedsucces, het broedgedrag en de ontwikkeling van de jongen worden met veel verhelderende grafieken en tabellen overzichtelijk gepresenteerd. Ook aan populatiedynamiek, (geboorte)dispersie, emigratie en immigratie wordt aandacht besteed. In het laatste hoofdstuk komt de menukeus van de steenuil in de volle breedte aan de orde.

Cameraobservaties hebben in belangrijke mate bijgedragen aan het onderzoek. Menigeen keek mee via de camera’s van Beleef de Lente.

Het boek boeit van de eerste tot  de laatste letter en is naast illustraties van Elwin van der Kolk en Jos Zwarts voorzien van heel veel prachtige foto’s.

 

Bilthoven 12-12-2011    

 

Auteurs

Ronald van Harxen
Pascal Stroeken

Illustratoren

Elwin van der Kolk 
Jos Zwarts

Uitgever

KNNV Uitgeverij

ISBN

978 90 5011 398 4

Prijs

22.95