Dilemma: laten we het korhoen in Nederland uitsterven of niet?

Van de site van Nature Today:

Bron: Staatsbosbeheer

Korhoen

De Sallandse Heuvelrug is de enige plek in Nederland waar nog korhoenders in het wild voorkomen. Om de populatie in stand te houden, worden in opdracht van de provincie Overijssel jaarlijks dieren uit Zweden gehaald. Dat kost geld en lang niet alle nieuwkomers overleven hier. Moeten we alles op alles zetten om de soort te behouden?
In ons land leefden halverwege de twintigste eeuw naar schatting duizenden korhoenders. Vandaag de dag zijn het er enkele tientallen. De dieren komen alleen nog voor op de Sallandse Heuvelrug en ook daar hebben ze het zwaar. Sinds 2012 worden elk jaar vogels uit Zweden geïmporteerd om de resterende populatie in de benen te houden. Met als doel dat de soort het op eigen kracht redt zodra de leefomstandigheden verbeterd zijn. Hoe zinvol zijn die pogingen?

Het probleem
Corné Balemans heeft als projectleider bij Staatsbosbeheer natuurherstel op de Sallandse Heuvelrug onder zijn hoede. Het grootste probleem voor het korhoen is overmatige stikstofdepositie, vertelt hij: “Dat heeft de grond verzuurd. De bodem moet een zuurgraad hebben van minstens 4,5, maar die is 2,8 – vergelijkbaar met schoonmaakazijn.”
Het gevolg is dat er te weinig kruiden en vitale heideplanten groeien in het leefgebied van de vogels, waardoor er onvoldoende insecten zijn voor de kuikens. “Het korhoen is een indicatorsoort”, legt senior fauna-ecoloog Meta Rijks uit, bij Staatsbosbeheer verantwoordelijk voor herintroducties en bijplaatsingen. “Dat betekent dat allerlei elementen in het leefgebied op orde moeten zijn, wil hij zijn levenscyclus kunnen voltooien. Aan dit dier zie je hoe het met het gebied gaat. Er zijn al vogelsoorten verdwenen en nu dreigt dat voor het korhoen. Bij een te kleine populatie vinden dieren geen partner meer en sterft de soort uit. Dat proberen we te voorkomen.”
Lees hier het hele artikel.