Eastern Rhodopes

Eastern Rhodopes crEastern Rhodopes

Nestos, Evros and Dadia – Bulgaria and Greece

De gids is voorbereid en samengesteld door Dirk Hilbers (bioloog), Alex Tabak (ecoloog), Albert Vliegenthart (specialiteit: vlinders en libellen) en Herman Diericks (specialiteit: milieu, natuur en natuurbeheer).

Het Rhodope gebergte ligt in het zuidoosten van Europa. Voor circa 80 % in Bulgarije en 20 % in Griekenland. Het oostelijke deel met minder hoge bergtoppen (tot 1400 meter) dan het westelijke en de oostelijke kuststrook van Griekenland worden in deze gids besproken. Het gebied ligt op de grens van twee continenten en aan de belangrijkste trekroute van de vogels van de West Palearctic. Vele soorten flora en fauna van de Balkan, Europa en Azië tieren er welig.

Volgens de vaste opbouw van de Crossbill Guides, maken we in het eerste -roodbruine- katern, kennis met geografie, geologie, klimaat, habitat, ecologie en de verschillende landschap typen. In het daarop volgende olijfgroene deel komen flora en fauna aan bod. De goede staat waarin het brede scala van dicht bij elkaar gelegen habitats verkeert, biedt een thuis aan vogels van zoet en brak water, kreupelhout, bossen, steile rotswanden en hellingen, steppe en weidegebieden met struikgewas. De variatie met kleinschalig cultuurlandschap versterkt dit nog eens. De flora wordt na een algemeen deel, in acht specifieke groepen onder de loep genomen. Bij de zoogdieren komen bruine beer, wolf, ree, das, hermelijn, wezel, boom- en steenmarter en vele anderen soorten aan bod. De grootste aantrekkingskracht gaat uit naar de roofvogels. Er vliegen 22 van de 39 soorten die in Europa voorkomen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met reptielen, amfibieën, vlinders en overige ongewervelde dieren.

Het derde -lila- katern beschrijft 18 auto- en wandelroutes. Pictogrammen aan het begin van iedere route zorgen voor een eerste snelle informatie. Net als bij de Crossbill Guide voor North-east Poland is het ook hier niet nodig het boek van achteren naar voren te lezen, iedere route staat op zich.

De laatste veertig -blauwe- bladzijden staan boordevol handige toeristische informatie, tips over te raadplegen boeken, vergunningen, websites, streekgerechten en dergelijke. Een zeer uitgebreide waarnemingenlijst voor vogelaars en de soortenlijst flora en fauna in vier talen vormen het slot.

Niet reislustig maar wel nieuwsgierig, ook dan is deze gids zijn geld meer dan waard.

Bilthoven 23-09-2013

 

Auteurs Dirk Hilbers, Alex Tabak,Albert Vliegenthart en Herman Dierickx
Uitgever KNNV Uitgeverij
ISBN 978 94 91648 00 4
Prijs € 24.95