Eén verre en veel vroege Tapuiten

Van de site van SOVON:

©GMD

Tapuit

Eén verre en veel vroege Tapuiten
Komend broedseizoen wordt de populatie Tapuiten in de Noordduinen bij Den Helder voor het 15e jaar op rij aan een bevolkingsonderzoek onderworpen. En ook op Texel gaat dat voor de zesde keer gebeuren. Zo wordt jaarlijks het aantal broedparen in kaart gebracht, het nestsucces bepaald en als maat voor de jaarlijkse overleving wordt gekeken hoeveel gekleurringde vogels zijn teruggekeerd. Dit onderzoek heeft al veel inzichten en concrete handvatten verschaft voor bescherming en gericht terreinbeheer, waarover eind vorig jaar een artikel in Limosa werd gepubliceerd.

Honkvast
Tapuiten blijken behoorlijk honkvast. Van de vele honderden nestjongen die al die jaren in de Noordduinen werden gekleurringd, is het aantal dat zich in latere jaren buiten het gebied vestigde op drie handen te tellen. De meesten daarvan doken op in het Noord-Hollands Duinreservaat en op Texel.
Lees hier het hele artikel.