Eendenkooien in Vlaanderen en Nederland en 7 andere Europese landen.

eendekooienVoor wie echt alles wil weten over eendenkooien en het kooikerbedrijf is dit boek een aanrader. De auteurs André Verstraeten, inspirator van de eendenkooiprojecten van de vzw Durme en voorzitter van de Vogelbescherming Vlaanderen, Désiré Karelse, voorzitter Eendenkooi Stichting Nederland, actief in de wg. Ringwerk Eendenkooien Nederland (WREN) en docent voor de kooikeropleiding en Arnout Zwaenepoel, plantenecoloog aan de West-Vlaamse Intercommunale hebben de eendenkooi in een breed historisch perspectief geplaatst.

Daarin komen eerst de aan de eendenkooi voorafgaande vangtechnieken ter sprake. Vervolgens wordt het ontstaan en de verscheidenheid aan vormen van de kooi besproken. We maken kennis met de diversiteit aan vangpijpen en de daarbij gebruikte materialen. We krijgen inzicht in de rol van de lok- of staleenden en het werk van de hond. Het recht van afpaling, het kooibos met zijn bakenbomen, het hengstje dat werd ingezet bij ijsvorming en de rabot voor bewaking van het waterpeil zijn maar enkele van de termen uit de wereld van kooiker die door de auteurs tot leven worden gewekt.

Het leven van de kooiman is dat van eenzaamheid. Hoewel er zeer veel aandacht wordt besteed aan Vlaanderen en slechts in geringe mate aan de Nederlandse kooien ontbreekt het niet aan informatie over ons land.  Zo kunnen we o.a. lezen dat we in Nederland ooit 1000 kooien kenden met een jaarlijkse geschatte vangst van meer dan 3 miljoen eenden. De verscheidenheid aan benamingen voor de eenden, de indeling naar hun grootte en het huishoudboekje van de kooi passeren aan de hand van voorbeelden van de diverse kooien de revue.

Aandacht is er zowel voor verdwenen als ook voor nog in het landschap herkenbare Vlaamse eendenkooien. Bijzondere aandacht voor de kooi in Bornem, Meetkerke en Berlare. Dat niet alle eenden werden geconsumeerd blijkt uit de bijdrage over ringen en ringgegevens.

Ook voor hen die hun woordkeus willen uit breiden met een Vlaamse woordenschat uit het kooibedrijf komen aan hun trekken. De vele platen, kaarten en foto’s, afbeeldingen van panelen, tapijten, aardewerk en schilderijen waarop het kooibedrijf is te zien zijn niet alleen verhelderend maar zeker ook indrukweekend. Dat is ook het enorme aantal van bijna 400 verwijzingen.

Bilthoven 28-02-2012