Eerste indrukken broedvogels 2019

Van de site van SOVON:

© GMD

Witwangstern

Hoewel het nog veel te vroeg is voor de echte stand van zaken, zijn er natuurlijk dit jaar al wel eerste indrukken over het broedseizoen. Ondanks het soms regenachtige of winderige weer (dat was vorig jaar wel anders…), hebben de meeste tellers hun inventarisatieronden goed kunnen brengen.

Zeldzame soorten
In het Zuidlaardermeergebied staat de teller qua broedende Witwangsterns dit jaar op ruim 20. Sinds 2012 broeden ze bijna jaarlijks in dit gebied (alleen in 2016 in het Dannemeer). Nog even afwachten waar de teller uiteindelijk op uitkomt.
Het aantal broedende Pontische Meeuwen heeft dit jaar een sprong gemaakt. Landelijk van 2-3 broedparen t/m 2018 tot zeker 15 paar tot nu toe. Bij Lelystad broeden ruim 10 zuivere paren en op zeker twee plekken elders in het land werden ook paren gevonden. Daarmee lijkt deze oostelijke meeuw in ons land vaste poot aan de grond te hebben.
Lees hier het hele bericht.