Erfvogelwerkgroep Lopikerwaard

Na een half jaar van voorbereiding gaan we vanuit Vogelwacht Nieuwegein/IJsselstein en in samenwerking met Tuinclub Lopikerwaard in oktober starten met een erfvogelproject in de Lopikerwaard. De doelstelling van het project is het verbeteren en vergroten van het leefgebied van erfvogels zoals boerenzwaluw, huiszwaluw, ringmus en steenuil.
Door modernisering en vernieuwing worden veel erven minder geschikt als woonplaats voor deze soorten. Erfeigenaren zijn vaak best bereid daar wat aan te doen maar ze weten niet wat. Door middel van het geven van informatie en adviezen over erfinrichting en beplanting hopen we de leefsituatie voor erfvogels te verbeteren.
Om dat te bereiken maken speciaal daarvoor opgeleide vrijwilligers een zogenaamde erfscan bij erfeigenaren die zich daarvoor aanmelden. Dat is een totaalplaatje van wat er op het erf aanwezig is voor de vogels en van wat er verbeterd kan worden. Dat kan specifieke beplanting zijn, een takkenril, een rommelhoek, nestkasten etc.
De erfeigenaar krijgt een verslag en een lijst met aanbevelingen waarmee hij/zij aan de slag kan gaan.
Als de erfeigenaar daarvoor toestemming geeft komt er ook een vrijwilliger van de Vogelwacht een vogeltelling doen. De bedoeling is om deze telling op vaste momenten te herhalen om zo de resultaten te kunnen meten.

Op 17 oktober 2017 is er een introductieavond in Natuurmuseum De Wielewaal in Willige Langerak, dit is het startsein voor het project. We hebben Jaap Graveland, projectleider van het zeer succesvolle Erfvogelproject Krimpenerwaard bereid gevonden deze avond te verzorgen.
Kijk vooral eens op de website
https://www.nvwk.nl/werkgroepen/erfvogelwerkgroep .

Bent u geïnteresseerd in dit project of wilt u misschien een actieve rol spelen? U bent van harte welkom op de introductieavond.

Verdere informatie is te verkrijgen bij Irene Schuller, (zie ook het Interview met Irene)

ireneschuller@vogelwacht-utrecht.nl

06-28407546

Een paar voorbeelden van aanpassingen:

 

Beplanting

Takkenril

Nestkasten

 

 

 

 

 

 

Een vliegende start.

Op 17 oktober 2017 was de introductieavond van het Erfvogelproject Lopikerwaard.  We hebben er hard aan gewerkt om veel publiciteit te krijgen. Onze facebookpagina “Lopikerwaard geeft erven vleugels” was goed bezocht en er stond een artikel in de zaterdagbijlage van het AD.  Ook de “Zenderstreeknieuws ”heeft plek voor ons ingeruimd. Zelf vonden we de uitzending op radio en tv Utrecht erg leuk en ook heel spannend, helaas kan je de uitzending nu niet meer terugzien.
Dat alles heeft erin geresulteerd dat er 51 mensen aanwezig waren op de introductieavond. Jaap Graveland van de Natuur en Vogel Werkgroep Krimpenerwaard heeft een bevlogen lezing gehouden over zijn erfvogelproject met heel veel foto’s en veel interessante informatie. Iedereen was tot het eind toe geboeid en na de vragenronde bleven veel mensen nog even voor een drankje en een praatje.
Op de avond zelf kon men zich opgeven voor een erfscan en dat hebben ook een aantal mensen gedaan. De dagen erna druppelden ook nog aanmeldingen binnen zodat we nu een lijst hebben met 23 erven waar we een erfscan mogen gaan doen en de bewoners adviezen geven hoe ze hun erf vogelvriendelijker kunnen maken. We hebben inmiddels vijf erven bezocht en de bewoners een mooi advies kunnen geven.
Ook wij zijn met Kerstreces gegaan, volgende week gaan we weer aan het werk met veel ideeën voor het nieuwe jaar, we houden u op de hoogte.

Erfvogelproject Lopikerwaard wenst u een vogelrijk, groen en gelukkig 2018 toe!

Marga van den Broek
Mieke de Haan
Celia Rodenburg
Irene Schuller