Europese vogels trekken steeds verder naar het noorden

Uit het Friesch Dagblad:

De vogelsoorten in Europa zijn in de voorbije dertig jaar met een kilometer per jaar naar het noorden opgeschoven. Dat blijkt uit een onderzoek waar 120.000 vogelspotters aan deelnamen.
In Europa broeden nu bijna zeshonderd vogelsoorten, waaronder 539 inheemse en 57 uitheemse soorten. De meest verspreide soorten zijn de witte kwikstaart en de koekoek, die in zowat 85 procent van Europa te vinden zijn.
Dat is de conclusie van de European Breeding Bird Atlas, een titanenwerk dat de leefgebieden van alle Europese broedvogels in kaart brengt. De atlas is een van de grootste projecten van burgerwetenschap ter wereld: meer dan 120.000 vrijwilligers brachten vier jaar lang elf miljoen vierkante kilometer in kaart.

Grote veranderingen
Maar uit de tellingen blijken ook grote veranderingen sinds de vorige versie van de atlas in de jaren negentig: de vogelsoorten leven nu gemiddeld 28 kilometer noordelijker. Sommige mediterrane soorten, zoals de bijeneter en de kleine zilverreiger zijn nu helemaal tot in Nederland te vinden. Iets meer dan een derde van de soorten heeft het broedgebied uitgebreid in de voorbije dertig jaar. Van een kwart van de soorten kromp het broedgebied.
Lees hier het hele artikel.