Excursie Arkemheen 12-03 – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:
Zondag 12 maart bezocht Utrecht-stad polder Arkemheen. Met een groep van 13 mensen vertrokken we uit een miezerig Utrecht. Er stond een koude wind, maar het zou die dag op moeten klaren.
Bij zowat onze eerste stop in de polder vonden we twee Zeearenden, die naast elkaar op hekpalen zaten. Adulte vogels, te zien aan de witte staart en geliger nek en kop. Op afstand zoals het hoort, maar wel goed te zien. Het geluid van roepende Grutto’s omringde ons, een enkele Veldleeuwerik zong. Op de natte velden liepen veel Kieviten, ertussen ook flinke groepen Kemphanen en Goudplevieren. Daar weer tussen werden enkele Bonte Strandlopers gevonden.
Lees hier het hele verslag.