Excursie Arkemheen 15-03 – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

© GMD

Velduil

Zondag 15 maart stond een excursie van Utrecht-stad gepland met als bestemming Arkemheen en omgeving. De laatste ontwikkelingen rondom het corona-virus riep bij een aantal potentiële deelnemers twijfels op of we wel met elkaar mee zouden moeten, kunnen of mogen rijden. Voor een aantal mensen betekende dit dat zijn hun aanmelding terugtrokken, een aantal anderen was van mening dat er geen risico in deze activiteit zat en besloot wel op pad te gaan. Om kort te gaan: met een uitgedunde groep van 8 mensen vertrokken we van ons vertrouwde Galgenwaard, uiteraard met de even vertrouwde Slechtvalk bij vertrek.
We besloten om eerst naar een plek in de omgeving van Bunschoten te rijden waar al enige tijd Velduilen worden gezien. Daar aangekomen zagen we vrijwel direct een uil vliegen boven het Eemmeer, in het half uur daarna zagen we dit een aantal malen, waarbij de uil soms mooi dichtbij vloog. Fraai!
Lees hier het hele verslag.