Excursie Arkemheen 19-11 – afd. Driebergen-Doorn

Sjef ten Berge schreef:

©GMD

Torenvalk

Zonovergoten kletsnatte weilanden, daarmee begon deze zondagochtend, Verder weg in het lage land wakende en grazende grauwe, kol- en brandganzen. In de verre en nabije verte was het een komen en gaan van ganzenfamilies, wolken kieviten en niet te definiëren steltlopers. De eerste van een serie torenvalken deze dag hing al ijverig te speuren ver genoeg weg om de mussen van de nabije boerderij niet te storen in hun ochtendlijk gebabbel
Onze eerste goudplevieren scharrelden op uiterst links van de brede band ganzen en kieviten terwijl sommigen bewegingloos misschien nog wel een oogje toeknepen. Dat laatste konden we niet vaststellen. Tweehonderd meter verder weer een brede band ganzen op veilige afstand parallel aan de weg, daar waar een groepje kemphanen landde Bij nadere studie blijkt het daar een scharrellandje van tientallen kemphanen te zijn. Ergens in dat drukke zoeken en vinden zit een groep van zo’n twintig bonte strandlopers alleen maar veilig te zitten. Zondagsrust.
Lees hier het hele verslag.