Excursie Arkemheen 25-02 – afd. De Bilt Zeist

Wigle Braaksma schreef:

Op onze eerste afdelingsexcursie van 2023 vertrekken we met 14 deelnemers uit  De Bilt om vanaf 08:30-11:00 uur vanaf de Zeedijk te gaan vogelen. Vanaf de parkeerplaats bij het Putter stoomgemaal lopen we in oostelijke richting naar Delta Schuitenbeek. Een   15- e deelnemer sluit zich aan en we genieten van talrijk aanwezige soorten ganzen, eenden en steltlopers. Helaas zien slechts enkele deelnemers roerdomp, steenuil en wilde zwaan……  maar gelukkig  laten grote zaagbekken, brandganzen, witgatjes, kluten, ijsvogels en Cetti’s zangers zich wel aan iedereen zien of horen.  Er staat een frisse noorden-wind die geleidelijk in kracht toeneemt, het is wisselend bewolkt en grotendeels droog.
Lees hier het hele verslag.