Excursie Arkemheen 28-10 – afd. De Bilt-Zeist

Wigle Braaksma schreef:

© Sander Houwen

Visarend

Geen zuidpier, maar…. wel veel vogels rondom en vanaf een oude zeedijk !
Op 28 oktober 2023 treffen 7 vogelaars elkaar rond 8 uur in De Bilt voor een geplande (zee)vogel-excursie op de zuidpier te IJmuiden.

Vanwege horror-weersprognoses (aanwakkerende wind van 2-> 7 B; vrijwel continue regen en zware onweersbuien langs Noordzeekust en nabij IJmuiden) wordt ter plekke overlegd en besloten om excursiedoel en locatie te wijzigen. We rijden vervolgens naar een oude zeedijk op de grens van polder Arkemheen en de randmeren, waar we (vanaf 08:45-14:30 uur) genieten van erg veel (soorten en exemplaren) vogels!
We starten vanaf de parkeerplaats bij het Putter Gemaal en lopen (tot circa 12:30 uur) over de zeedijk in oostelijke richting (naar Schuitenbeekdelta ) en vervolgens weer terug.
Lees hier het hele verslag.