Excursie Arkemheen Schuitenbeek 14-11 – afd. Driebergen-Doorn

Sjef ten Berge schreef:

GMD

Smient

Ruim voor het begintijdstip kregen we naast postende buizerden ook al onze deelnemers in beeld.
Iedereen met eigen vervoer om vreemde adembubbels zoveel mogelijk te mijden.
Een solitair overvliegende goudplevier floot z’n droevige fluitje en dat beschouwden we als het startsein.
Op naar Nekkeveld en Watergoor. De weilanden van de Berecamperweg beginnen intussen meer kolganzen dan grauwe ganzen te bevatten. De winter vordert. De kieviten willen daar nog niet helemaal in geloven. Naast langgerekte wolken van tegen de duizend exemplaren zijn er nog mannetjes die zich breed maken en leefruimte opeisen. Daar hebben de wulpen aan de A28 kant van de polder geen last van. Ze sjokken turend langs hun snavel van worm naar worm.
Intussen fluiten de smienten je om de oren. Hun immense leger is gedecentraliseerd. In elk weiland zitten groepen of groepjes van deze fraai gekleurde grazers. Schattingen zijn lastig, maar het kunnen er zo tienduizend zijn. De gele kruinstreep van de mannetjessmient heeft een schalkse buizerd op het idee gebracht zich zelf ook zo’n versiersel aan te meten. We trapten er in het begin vol in en gingen voor een verlate bruine kiekendief. Gelukkig was hij buiten gehoorafstand zodat zijn schaterlach ons ontging.
Lees hier het hele verslag.