Excursie Bekendelle 24 maart 2019 – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

© Hans van Zummeren

Middelste Bonte Specht

Zondag 23 maart brachten we een bezoek aan het oosten van het land. We vertrokken uit Utrecht met een groep van 16 mensen, en begonnen onze dag in Bekendelle bij Winterswijk. In dit bos zijn o.a. Middelste Bonte Spechten en Kortsnavelboomkruipers te vinden, maar die zijn niet altijd makkelijk. Dus vol goede moed begonnen we aan onze wandeling. Direct bij het begin vloog een Grote Gele Kwikstaart over het beekje. Daarna hoorden we al vrij snel een Middelste Bonte Specht roepen, en met wat moeite kregen we deze vogel goed in beeld. We zouden deze soort een aantal malen mooi te zien krijgen, en het zal er vast meer dan één geweest zijn. Ook leuk waren zingende Vuurgoudhanen, die zich ook fraai lieten bekijken. Verderop in het bos werd een Zwarte Specht gevonden die ons in de gaten hield vanuit zijn hol. Een Kleine Bonte Specht roffelde en werd kort gezien. We hoorden een Kortsnavelboomkruiper zingen, maar kregen deze vogel niet in beeld.
Lees hier het hele bericht.