Excursie Biesbosch 16-04 – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

©GMD

Zomertaling

Zondag 16 april stond er voor Utrecht-stad een bezoek aan de Biesbosch gepland. Het was de hoop dat deze op een mooie lentedag zou plaatsvinden, maar helaas leek dat er even niet in te zitten. Met een groep van 11 mensen reden we richting het gebied, waarbij het onderweg begon te regenen. Bij onze eerste stop voorbij Werkendam regende het nog, maar gelukkig stopte dat wel snel. Wel bleef het erg koud, met een flinke noordenwind.
We begonnen met een zingende Veldleeuwerik, waarna we Rietzanger en Cetti’s zanger konden bijschrijven. Boven het gebied vlogen enkele Zwartkopmeeuwen en een groepje Oeverzwaluwen. Een Lepelaar stond te rusten, en er zwom een groepje Kluten.
Lees hier het hele verslag.