Excursie Brabantse Biesbosch 22 oktober 2022 – afd. Amersfoort

Sander Kole schreef:

©GMD

Cetti’s Zanger

Even voor 07.45 uur op zaterdagochtend. We verzamelen met ruim 15 mensen bij het Groene Huis. Veel bekenden maar ook nieuwe jonge leden die tijdens de coronapandemie vogels zijn gaan kijken. In de auto zit de sfeer er direct goed in. We praten over een recente waarneming in de Eempolder – Ortolaan en of Geelgors? – en de nog altijd voortdurende stikstofcrisis. Sneller dan verwacht bereiken we het startpunt van onze excursie, een parkeerplaats net buiten Werkendam. Na een hartelijk welkom door onze lokale gids – René Jongmans – gaan we op pad. In de bosjes bij de parkeerplaats klinkt voor het eerst en zeker niet voor het laatst het geluid van een cetti’s zanger.

Het is een prachtige herfstdag. Een strakblauwe lucht een zonnetje is ons deel. Al snel blijkt dat de fly-way vandaag wijd open staat. Door de lucht een constante stroom van groepen vinken (met een enkele keep), sijzen, graspiepers, veldleeuweriken en vooral heel veel lijsters. Sommige zitten hoog in de lucht maar de meeste van deze doortrekkers laten zich goed zien en horen. We passeren uiteraard veel voormalige slenken. Vanuit het riet klinkt meer dan eens het gekrijs van de waterral…en uiteraard de zang van de cetti’s zanger. Bij de grotere waterlopen noteren we 1000-en eenden. De tijd van de eclipskleden loopt gelukkig ten einde dus de meeste eenden laten zich moeiteloos determineren. Wat verder weg maar toch onmiskenbaar komen de eerste roofvogels langs. We noteren onder meer buizerd, torenvalk en bruine kiekendief. De visarend, eerder deze week nog gezien in Biesbosch – lijkt nu echt vertrokken naar Afrika.

In de buurt van het bezoekerscentrum maken we een korte wandeling. Vanuit de bomen klinken de geluiden van de grote bonte specht en de groene specht. In de verte horen en zien we ijsvogels. Op grond staan verrassend veel mooie en verschillende soorten paddenstoelen.

©GMD

Zwarte Zwanen

Aan de rand van de Noordwaard bivakkeren tientallen knobbelzwanen en een paar zwarte zwanen die mooi dicht bijkomen. Na enige speurwerk wordt bovenin een afgestorven populier een slechtvalk ontdekt. We krijgen waar voor ons geld want de valk blijkt langdurig in de zon zitten en laat zich goed bekijken.

©GMD

Casarca’s

We gaan terug naar de auto’s en rijden om de Noordwaard heen om ons geluk aan de andere kant van de polder de beproeven. Daar zit het bomvol met duizenden eenden, ganzen en zwanen. In het midden scharrelen ook wat steltlopers rond. Door de overbevolking ter plaatse en de relatief grote afstand is het nog niet zo gemakkelijk om vast te stellen wat we allemaal voor ons hebben. Gelukkig krijgen we dan hulp uit onverwachte hoek. Eén, nee zelfs twee vliegende deuren melden zich aan de horizon en vliegen in de richting van de Noordwaard. Dat wachten de vogels uiteraard niet af en men gaat massaal de lucht in! Klaarblijkelijk hebben de zeearenden die nu goed te zien zijn, niet echt honger, want die vliegen met een paar rake vleugelklappen door richting de Amer. De vogelmassa komt tot rust en komt naar beneden en strijkt dichterbij neer. Naast een massa wintertalingen ook tafeleend, kuifeend, bergeend, pijlstaart, slobeend, krakeend, wilde eend, grauwe en kolgans en een mooie groep casarca’s. Voor wintergasten zoals brilduiker en grote zaagbek blijkt het nog wat de vroeg maar op het slik ontdekken we leuke steltlopers zoals kemphaan, bonte strandloper en watersnip.

We rijden bij wijze van slotakkoord nog even polder de Kroon in met de bedoeling om daar op een bekende plek ijsvogels te bekijken. Van de ijsvogels geen spoor. Wel vliegen door de lucht nog altijd kleine groepjes koperwieken en veldleeuweriken van noord naar zuid. Na een meer dan welverdiend woord van dank aan onze gids vertrekken we met een goed gemoed naar huis. Het laatste woord – jawel! – is aan de zingende cetti’s zanger in het bosje langs de kant van de weg. Nummer 32 of 33 van deze mooie dag.