Excursie De Biesbosch 21-08 – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

©GMD

Visarend

Zondag 21 augustus ging Utrecht-stad voor het eerst na de zomer weer op excursie. Deze keer bleven we relatief dicht bij huis en bezochten we de Biesbosch. Met een groep van 8 deelnemers begonnen we met kijken langs de dijk bij Werkendam. Veel eenden in rui-kleed, wat Kemphanen, een enkele plevier, een roepende Zwarte Ruiter. Een overvliegende Purperreiger was leuk, evenals een niet veel later langsvliegende Visarend. Deze soort zouden we later in polder Hardenhoek opnieuw tegenkomen.

Langs de dijk een Kleine Zilverreiger. We speurden de Muggenwaard af en liepen langs polder Hardenhoek. De vogels zaten ver weg, waardoor determinatie niet makkelijk was, maar er was genoeg te zien. Veel Gele Kwikstaarten bijv, of een flinke groep Casarca’s. Gisteren was in deze omgeving een Poelruiter gezien, en deze werd opnieuw gemeld, dus besloten we deze te gaan zoeken.