Excursie de Zeven Linden/de Stulp 26-01-2019 – afd. De Bilt-Zeist

Ron Keet schreef:

Goudvink

Goedgemutst lopen we het ruime open en omsloten terrein van de camping op. Bomen als lariks, berk , beuk en den zorgen al jaren voor een keur aan bijzondere vogelsoorten. Er werden in 2013 zelfs drie soorten kruisbek waargenomen. De camping stond enige tijd op de internationale vogelkaart. Het aanvankelijk miezerige weer gaf helaas niet genoeg glans om daar vandaag weer zorg voor te dragen. Met de nodige moeite konden we het geluid van de gewone kruisbek ontwaren. Er vlogen redelijk grote groepen vinkachtigen als keep/vink en sijs rond en uiteindelijk hoorden we ook buiten het terrein de appelvink. De grote bonte specht en de boomklever waren wel redelijk enthousiast en lieten zich goed zien en horen. Een vrij witte buizerd liet ons nog zien dat de sneeuw net gesmolten was.
Lees hier het hele verslag.