Excursie de Zeven Linden/de Stulp – afd. De Bilt/Zeist 28 januari 2017

 Ron Keet schreef:

© GMD

Kruisbek

De winter was weer even gaan liggen, al was de sneeuw op het gras van Camping de Zeven Linden nog volop aanwezig te midden van een waterig zonnetje. De winter had echter wel zijn werk gedaan. De kruisbekken waren namelijk volop te bewonderen, het waren er naar schatting 15. Wigle meende nog een apart soort kruisbek-roep te horen, maar deze vogel liet zich helaas niet zien. Een vrouwtje appelvink kwam wel goed in de kijker. Een grote groep sijzen van ongeveer 100 stuks trok ook de aandacht, naast keep, glanskop, zwarte mees, kuifmees, putter, boomklever , boomkruiper, goudhaan en grote bonte specht.
Aangekomen bij de Stulp maakte een van beide raven een prachtige duikvlucht, nadat we van tevoren al zijn rauwe geluid hadden gehoord, meer een ooh dan de aah van de kraai. Op de terugweg konden we een mannetje en vrouwtje goudvink foeragerend en rustend gadeslaan.
De 17 deelnemers waren behoorlijk enthousiast. Er werd door enkele deelnemers fanatiek gefotografeerd. Er waren prettige onderlinge gesprekken/contacten tijdens de wandeling en de koffiepauze. Met 27 soorten ging iedereen weer tevreden naar huis.