Excursie Friese Waddenkust 20-08 – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

©GMD

Zilverplevier

Zondag 20 augustus hadden we een bezoek gepland aan de Friese Waddenkust. De bedoeling was een mooie plek te zoeken ruim voor het hoog water was, en dan te wachten tot de vogels naar ons toe zouden komen om op het laatste stukje beschikbare wad bij elkaar te komen zitten.

Zo vertrokken we al vroeg uit Utrecht met een groep van 6 deelnemers. We hadden gekozen voor Westhoek, omdat hier vaker mooie soorten gezien worden. Rond 9 uur liepen we de kwelder op om ons te installeren. Over ons heen vloog een heel aantal Gele Kwikstaarten. We zetten de telescopen op en keken rustig om ons heen. We hadden tijd zat, de vogels zaten nog erg ver weg op het wad, en het kostte moeite deze te determineren. We vonden de eerste Zilverplevieren en Rosse Grutto’s,  en een groepje Bontbekplevieren.
Lees hier het hele verslag.