Excursie Groene Jonker 04-09 – afd. Driebergen-Doorn

Sjef ten Berge schreef:

©GMD

Watersnip

De lange droge en hete zomer is intussen meer dan een mediterrane knipoog. De provençaals gele wegbermen deden ons voor onze veenmoerassen het ergste vrezen en we kregen half gelijk. Vier dagen voor de excursie – voor de zekerheid enige inspectie vooraf – stond het riet hoog en fier. De vlaktes ertussen waren groen als grasland. We kenden die vlaktes van vroeger als watervlaktes. Veen droogt hier beschaafder uit dan klei; niet van die grote dramatische scheuren in de grond, maar nog gastvrij, grasrijk groen. Nog wel.
Donkere veenranden langs de rietvelden en soms slikkige zandplaatjes waren in de buurt van de Hogedijk een domein van krakeend, wintertaling een enkele wilde eend en ijverig prikkende watersnippen.
Lees hier het hele verslag.