Groene Jonker, Ruigenborg en Waverhoek

Jeroen Steenbergen schreef:

 

© GMD

Visarend

Zondag 20 september bracht afdeling Utrecht-stad een bezoek aan Nieuwkoop en omgeving. Het aantal deelnemers was deze keer beperkt, we reden met slechts één auto naar onze eerste stop bij Woerdense Verlaat. Enig speuren over de rietvelden leverde een blik op van een vrij ver zittende donker/witte vogel, die na de telescoop erbij gepakt te hebben een fraaie Visarend bleek te zijn. We besloten naar een nabijgelegen uitkijktoren te lopen, vanwaar af we een beter zicht hadden op de vogel. Die zich daar erg mooi liet zien, zeker ook toen hij ging vliegen en actief ging jagen. Na een poosje dook de vogel naar beneden en vloog met een vis naar een rustig plekje. Van onze plek af was de vogel nauwelijks meer te zien, zodat we besloten verder te gaan. Teruglopend zagen we een andere ‘visser’: een IJsvogel.

We reden door naar de Groene Jonker, waar we hoopten op steltlopers en rallen. Helaas bleek het water daar zo hoog te staan dat alle slikrandjes onder stonden en de steltlopers, op wat Watersnippen na, vertrokken waren. Wel zagen we hier veel eenden, waaronder Smienten, Slobeenden en erg veel Wintertalingen. En erg veel Grauwe Ganzen. Een Bruine Kiekendief vloog jagend langs en enkele Wulpen vlogen over.
We reden door naar Ruijgenborg, waar het hoogwater-probleem hetzelfde bleek. Wel hing hier een leuk wolkje Huis- en Oeverzwaluwen in de lucht, maar op wat eenden na was het hier leeg.
We besloten richting Waverhoek-Botshol te rijden. In Waverhoek zou het water wellicht even hoog staan, maar wie weet was er bij Botshol nog kans op een tweede Visarend. Inderdaad bleek Waverhoek vooral vol te zitten met eenden en ganzen, maar een flinke groep Watersnippen liet zich langsvliegend mooi zien. Bij Botshol was het vooral stil, tussen de eenden konden we geen Krooneend ontdekken en qua roofvogels kwamen we niet verder dan Buizerd en Sperwer.
Hoewel de dag zeer fraai begonnen was, zakte het qua vogels toch wat in. Maar met de fraaie beginwaarneming van de Visarend waren alle deelnemers toch heel tevreden