Excursie Maasvlakte en Oostvoornse Meer 10-10 – afd. Driebergen-Doorn

Sjef ten Berge schreef:

© GMD

Kleine Zilverreiger

Bij het bereiken van paviljoen Stormvogel aan het Oostvoornse Meer, was alle regen, maar niet de herin-nering eraan verdampt. De zon, die ons de hele dag in de gaten zou houden en wij haar, was een bond-genoot.
De detaïls van de kleine zilverreiger, kluut en lepelaar kwamen moeiteloos door en zelfs de woest deinende futen verder weg lieten zich steeds als fuut zien. Geen kuifduikerachtig contrast tussen wang en kruin. Intussen was het talud van de Noordoeverweg een druk gedoe van allerlei roepjes in de luwte, waar-van de zang van de winterkoning het verst reikte. De bessen en rozenbottels hadden het zwaar met merels, koperwieken én zanglijsters op strooptocht. De fall-out van zaden was voor vink en kneu terwijl intussen wolkjes van trekkende sijzen van luwte naar luwte dansten. In onze groep heerste een bedaard uitwisselen van bevindingen met onderhuis een stilzwijgende consensus om deze plek eens uitputtend door te vlooien.
Lees hier het hele verslag.