Excursie Veluwemeer 26-10 – afd. Driebergen-Doorn

Sjef ten Berge schreef:

© GMD

Krooneenden

Op de laatste zwoele dag van een milde herfst wilden we vaststellen of het winterbeeld oostelijk van Flevoland al een beetje ingevuld was en ook of we als onderdeel daarvan de kleine zwanen al met eigen ogen ergens konden vaststellen. De eilandjes van Knarland aan het oostelijk begin van de Knardijk schermen de noordhoek van het Wolderwijd ter plaatse af tegen al te opdringerig golvend water. Buiten het broedseizoen kun je daar een dobberend tapijt van kuifeenden aantreffen. Dat tapijt is een zoekobject voor andere soorten. De in flinke aantallen aanwezige krooneend hield zich vooral aan de buitenkant van dit eendenkleed tegen de rietrand op. Het comfort van luwte en meer dekking deint veiliger denken ze. Overigens zaten er ook exemplaren in kleine samenscholingen tussen de massa, samen met nu eens een slobeend, dan weer wilde eenden. Futen waren binnen of buiten het gedobber voor zichzelf bezig. Soms triomfantelijk met een visje.
Lees hier het hele verslag.