Zouweboezem – 25 mei 2019

Ron Keet schreef:

Roerdomp

Het wordt steeds lekkerder weer in de Zouweboezem, naarmate de excursie vordert gaan er steeds meer jassen en truien uit. We zijn met onze groep van 16 lang niet de enige vogelaars . Het wemelt van de vogelgroepen en het is gelijk spitsuur bij het vogelkijkscherm. Blijkbaar heeft het vogelen ook figuurlijk een hoge vlucht gekregen.
Al gauw komen we bij de broedkolonie van de zwarte sterns aan, waar zeker 10 jonkies aanwezig zijn bij en op de nestvlotjes, gadegeslagen door een rij van zeker 20 wachtende vogelaars.
Het wordt een mooie dag met de vele rietzangers. De opvallend gevarieerde zang van de bosrietzanger is van zeer dichtbij te horen. De vogel blijkt net als de waargenomen spotvogel een geslaagd imitator en is daardoor niet altijd even makkelijk op geluid te determineren. Het harde geluid van de cetti’s zanger is gedurende de hele excursie volop aanwezig. De blauwborst komt stralend blauw en wit gesternd in beeld, de koekoek laat zich niet alleen van heel dichtbij horen, maar komt ook goed in beeld. Ook snor, sprinkhaanzanger, rietgors en kleine karekiet laten zich in het rietlandschap goed horen. De bruine kiekendief is duidelijk op zoek naar jonge kuikens, maar boze vogelouders van grutto, kievit en tureluur laten duidelijk merken hiervan (net als van mensen) niet gediend te zijn.
Een soort als de grasmus is alom aanwezig gedurende onze 8 kilometer durende wandeling. Kneu en roodborsttapuit zijn in mindere mate te bewonderen, al komt het rood er in beide gevallen knallend mooi uit.
Er komen aardig wat overvliegende purperreigers in beeld, die bij nadering van het broedgebied steeds dichterbij te zien zijn. Heel toevallig is deze waarneming niet omdat de Zouweboezem de grootste broedkolonie van purperreigers in Nederland herbergt. De vogel oogt duidelijk donkerder dan de algemener voorkomende blauwe reiger, die zich evenals de grote zilverreiger en de lepelaar goed laat zien.
De mooiste waarneming is die van een dichtbij overvliegende roerdomp, die zich tot drie keer toe laat aanschouwen, zodat iedereen van de groep, die de vogel nog niet gezien had tevreden is. De stemming wordt er steeds vrolijker op. Bijzonder is ook de waarneming van een boomvalk, die zich vlak bij zijn nest ophoudt.
Tevreden keren we in de loop van de middag terug op de volgepakte parkeerplaats in het buurtschapje aan de Boezemweg/Lexmond met een totale soortenscore van 74.

Soortenlijst: