Excursie Zuid-Holland 14-05 – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

©GMD

Grote Karekiet

Zondag 14 mei brachten we met afdeling Utrecht-stad een bezoek aan enkele gebieden in Zuid-Holland. Met een groep van 9 mensen reden we door een steeds wat neveliger wordende omgeving, maar gelukkig bleek het uiteindelijk erg mee te vallen.

We begonnen in de Nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer. Gisteren was daar een Grote Karekiet gemeld en dit was vandaag zo ongeveer onze eerste vogel. Heerlijk om die knarsende zang weer eens te horen. De vogel liet zich verder ook uitstekend bekijken. We maakten een wandeling door het gebied, waarbij het grote aantal Gele Kwikstaarten vooral opviel. Hiertussen vonden we ook een Engelse Kwikstaart.
Lees hier het hele verslag.