Excursie Zuid-Hollandse Delta 13-02 – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

©GMD

Bruine Kiekendief

Na een langdurige corona-onderbreking ging Utrecht-stad voor het eerst weer op stap, deze keer met als doel de Zuid-Hollandse delta. Met een groep van 7 mensen vertrokken we al vroeg vanuit Utrecht. We besloten om eerst te proberen de Dwergganzen bij Strijen te zien te krijgen.
Eenmaal daar aangekomen vonden we al vrij snel een mooie groep van ruim 20 Dwergganzen. Zoals wel vaker zaten de vogels op behoorlijke afstand, maar ze waren goed herkenbaar. Ook een Slechtvalk zat ter plekke.
We reden door naar de Korendijkse slikken. Al enige tijd hangt daar een Zwarte Wouw rond met kenmerken van de/een oosterse ondersoort. Wellicht zal dit nooit duidelijk worden, maar het is een intrigerende vogel. Zoekend over de slikken zagen we al snel een viertal Bruine Kiekendieven over het riet foerageren. Ook vonden we een Zeearend in een boom en vloog een tweede voorbij. Maar de Wouw vond het net als wij wellicht erg koud en winderig en liet zich niet zien. Helaas.
Lees hier het hele verslag.