Excursie Zuid Nederland 03-11 – afd. Utrecht-stad

Erik Wouda schreef:

© Erik Wouda

Zoeken naar een waterspreeuw

Aangekondigd als ‘we willen proberen een bezoek aan het zuiden van Nederland samen te laten vallen met de Kraanvogeltrek’. Dus mijn verwachtingen waren enigszins hooggespannen over deze dag. Maar om de clou van het verhaal maar direct te vertellen: kraanvogels zagen we niet.
Zuid Nederland is groot. Dus de kunst is positie te kiezen waarbij je de kans zo groot mogelijk maakt kraanvogels te zien. Hoe zuid-oostelijker, hoe beter. En uiteraard speelt de juiste datum een rol. Maar dat laatste valt niet mee, want vogels hebben een tamelijk onhebbelijke eigenschap: ze houden zich zelden aan jouw schema. Ze verschijnen wanneer ze er zin in hebben, en dat loopt zelden exact synchroon met wanneer ik mijn kijker om heb.
Lees hier het hele verslag.