Excursies afd. Vechtplassen

Excursies vertrekken vanaf het kleine parkeerterrein op het Harmonieplein in Maarssen (tegenover Residentie Amadeus).
Volg vanaf de Kerkweg het bord P Harmonieplein.

 

Zondag 10 maart 2024
Ochtend/wandelexcursie Beukenburg / De Leijen / Landgoed Beerschoten (thema: spechten)

In deze twee compacte gebieden worden jaarrond de leukste bosvogels gezien, zoals zwarte mees, appelvink, boomklever, goudvink en kruisbek maar ook sperwer, havik, buizerd en raaf.

De focus van deze excursie is spechten. In deze gebieden zijn alle Nederlandse spechtensoorten te vinden die in dit seizoen druk bezig zijn met het markeren van hun territorium. Door het ontbreken van bladeren aan de bomen kunnen we ze regelmatig goed observeren en herkennen aan hun karakteristieke geluiden.

Natuurlijk verliezen we ook andere bosvogels niet uit het oog tijdens deze wandeling. Onder begeleiding van Richard Pieterson en Peter Janknegt genieten we van de pracht van de natuur en haar gevleugelde bewoners.

NB: Dit is een wandelexcursie, we wandelen ongeveer 5 km. Een telescoop is niet per se nodig bij deze excursie.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 8 maart 2024 bij Peter Janknegt
telefoon 06-4032 5746 (na 17.30 uur).
Vertrek: 7.00 uur; terug tussen 12.00 en 13.00 uur.
Benzinekosten: € 3,00 p.p. (graag met gepast geld betalen aan de chauffeur)

 

Zondag 7 april 2024
Ochtend/wandelexcursie Zouweboezem

Jaap Stolze en Peter Janknegt nemen je mee door Zouweboezem, een prachtig vogelgebied dat bekend staat als een vogelrichtlijngebied. Hier ontvouwt zich een landschap van open water, riet- en zeggemoerassen, wilgengrienden, elzenbroekbos en kleine stukken grasland en boomgaarden.
Dit gebied is van onschatbare waarde voor vogels, met onder andere de purperreiger, snor en bruine kiekendief als broedvogels. De purperreigers foerageren hier op de grote populatie grote modderkruipers, wat dit gebied nog crucialer maakt voor hun bestaan. Bovendien dient dit als essentieel broedgebied voor soorten die afhankelijk zijn van geïnundeerde kruidenvegetaties, zoals het porseleinhoen, en drijvende waterplanten zoals de zwarte stern en sinds enkele jaren wordt ook de witvleugelstern er regelmatig gezien.
De diversiteit van watervogels is opvallend; zij maken voornamelijk gebruik van de beschutte open watergebieden, terwijl de rietlanden dienen als rustplaats voor verschillende trekvogels. Kans op diverse steltlopers en overtrekkende roofvogels.
NB: het is een wandeling van ca 4 km. Telescoop is handig bij deze excursie!

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 5 april 2024 bij Peter Janknegt
telefoon 06-4032 5746 (na 17.30 uur).
Vertrek: 6.30 uur; terug tussen 12.00 en 13.00 uur.
Benzinekosten: € 4,00 p.p. (graag met gepast geld betalen aan de chauffeur)

 

Zondag 21 april 2024
Ochtend/wandelexcursie Nieuwe Driemanspolder

Verken met ons de pracht van de natuur tijdens onze vogelexcursie naar de Driemanspolder. Stap in de wereld van vogels en ontdek een nieuw stukje paradijs voor vogelliefhebbers. De Driemanspolder biedt een divers landschap van water, rietvelden, moerassen en weelderige graslanden. De excursieleider is Bert van Dillen.

April is de tijd waarin de natuur ontwaakt en deze polder is geen uitzondering. Het is een waar genot voor vogelspotters, met kans op vele eenden soorten, geoorde fuut, kluut, kleine plevier, watersnip en andere steltlopers, bruine kiekendief en diverse rietvogels. Daarnaast zijn in dit gebied de laatste jaren veel zeldzaamheden gezien zoals Grauwe en Rosse Franjepoot, Kleine Geelpootruiter en Poelruiter. De zeldzame vogels worden vooral gezien in de twee plas-dras gebieden met veel slikranden in het noorden en oosten van het gebied.

NB: we zullen ca 5 km wandelen en een telescoop is zeker handig bij deze excursie!

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 19 april 2024 bij Bert van Dillen
telefoon 06-1192 5132 (na 17.30 uur).
Vertrek: 6.00 uur; terug tussen 13.00 en 13.30 uur.
Benzinekosten: € 10,00 p.p. (graag met gepast geld betalen aan de chauffeur)

 

Zondag 26 mei 2024
Dag/auto-excursie Texel

Texel mag je gerust hét vogeleiland van Nederland noemen. Het hele jaar door is het eiland een hotspot voor vogelaars. Door haar ligging (het is het meest westelijke waddeneiland) trekt Texel in de trekperioden veel bijzondere trekvogels aan.

Bert van Dillen is onze excursieleider. We bezoeken o.a. Dijkmanshuizen, Ottersaat, Nieuw Buitenheim en het Wagejot. Hier broeden op kleine eilandjes vele kokmeeuwen, visdieven, kluten maar ook grote sterns en noordse sterns en enkele bontbekplevieren. Maar daar blijft het echt niet bij! We brengen ook een bezoek aan de Mokbaai, Geul en Horsmeertjes waar lepelaars, rietvogels en eenden broeden. Laat u verrassen en meld u aan!

NB: Dit is een auto-excursie en er zal dus weinig gewandeld worden. Telescoop is zeker handig bij deze excursie!

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 24 mei 2024 bij Bert van Dillen
telefoon 06-1192 5132 (na 17.30 uur).
Vertrek: 6.30 uur; terug tussen 18.00 en 18.30 uur.
Benzinekosten: € 27,00 p.p. (graag met gepast geld betalen aan de chauffeur)
Overtocht boot (circa € 39,– per auto, dus bij een volle auto ca € 9,75 p.p.)

 

Zaterdag 1 juni 2024
Ochtend/fietsexcursie Bethunepolder

Ga mee op een CO2-neutrale ontdekkingsreis in onze eigen achtertuin – op de fiets, geleid door Gerhard Overdijkink naar de betoverende Bethunepolder!

Deze tijd van het jaar biedt een schatkist aan natuurpracht: weidevogels zoals de gracieuze grutto, tureluur en kievit, samen met de vertrouwde huis- en boerenzwaluwen. Verder wachten moeras- en rietvogels zoals de betoverende blauwborst, rietzanger, rietgors, kleine karekiet, snor, sprinkhaanzanger en diverse (purper) reigers en vast nog een aantal prachtige eenden soorten op ons.

En laten we de majestueuze roofvogels niet vergeten – een ontmoeting met de havik en bruine kiekendief zou de kers op de taart zijn tijdens deze ontdekkingsreis per fiets.

Mis deze kans niet om de natuurpracht te ervaren tijdens onze fietsvogelexcursie naar de Bethunepolder. Fiets met ons mee en laat je betoveren door de diversiteit van de vogelwereld!

NB: Dit is een fietsexcursie. Telescoop is handig bij deze excursie, maar wellicht lastig mee te nemen.

Aanmelden: uiterlijk donderdag 30 mei 2024 bij Gerhard Overdijkink
telefoon 06-4967 8023 (na 17.30 uur).
Vertrek: 6.30 uur bij het gemaal, Machinekade 19 te Maarssen; terug omstreeks 12.00 uur.
Geen benzinekosten.

 

Zondag 16 juni 2024
Dag/auto-excursie Kropswolderbuitenpolder / Onnerpolder (mogelijk ook Carel Coenraetpolder)

Ga mee met Bert van Dillen op avontuur tijdens onze vogelexcursie met de auto naar de Kropswolderbuitenpolder en Onnerpolder en ontdek samen met ons de overvloed aan vogelpracht die deze prachtige polders te bieden hebben.

We gaan op zoek naar een scala aan vogelsoorten die hier in juni te bewonderen zijn, zoals geoorde fuut, witwangstern, steltkluut, watersnip, veel eenden soorten als slobeenden en wintertalingen. Maar ook veel weide- en rietvogels als kieviten, grutto’s, tureluurs, veldleeuweriken, gele kwikstaarten, graspiepers, snor, blauwborst en rietzanger. Met veel geluk wellicht een kleinst waterhoen. Deze excursie is een uitgelezen kans om deze pareltjes van de vogelwereld te spotten, en we gaan op pad om deze prachtige vogels te bewonderen op verschillende punten in de polders.

NB: Dit is een auto-excursie en er zal dus weinig gewandeld worden. Telescoop is zeker handig bij deze excursie!

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 14 juni 2024 bij Bert van Dillen
telefoon 06-1192 5132 (na 17.30 uur).
Vertrek: 6.00 uur; terug tussen 18.00 en 18.30 uur.
Benzinekosten: € 30,00 p.p. (graag met gepast geld betalen aan de chauffeur)

 

Zondag 1 september 2024
Dag/auto-excursie Noord-Holland (Hondsbossche Zeewering, Balgzand, Wieringen, steltlopers en sterns)

Stap in en ontdek met ons de pracht van steltlopers en sterns tijdens onze vogelexcursie met de auto naar de Hondsbossche Zeewering, Balgzand en Wieringen op 1 september!

Bereid je voor op een ontmoeting met de vele doortrekkende steltlopers als kluut, bonte strandloper, zilverplevier, kanoet, rosse grutto en bontbekplevier maar ook op de doortrek van sterns als grote stern en misschien dwergstern. Ook kunnen we geluk hebben om de kleine strandloper en grauwe franjepoot te spotten.

De Hondsbossche Zeewering, Balgzand en Wieringen zijn ware paradijzen voor vogelliefhebbers, vooral in september wanneer deze prachtige vogelsoorten hun opwachting maken. We verkennen samen met excursieleider Bert van Dillen deze gebieden met de auto en stoppen op strategische punten om deze schitterende steltlopers en sterns in hun natuurlijke omgeving te bewonderen.

NB: Dit is een auto-excursie en er zal dus weinig gewandeld worden. Telescoop is zeker handig bij deze excursie!

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 30 augustus 2024 bij Bert van Dillen
telefoon 06-1192 5132 (na 17.30 uur).
Vertrek: 6.30 uur; terug tussen 17.00 en 18.00 uur.
Benzinekosten: € 17,50 p.p. (graag met gepast geld betalen aan de chauffeur)

 

Zondag 15 september 2024
Ochtend/wandelexcursie Waverhoek en Botshol

Verken met ons de betoverende wereld van vogels tijdens een inspirerende wandelexcursie naar de Waverhoek en Botshol op 15 september! We hebben kans op doortrekkende steltlopers, eenden en roofvogels. Ook kunnen we geluk hebben om een visarend of zeearend te bewonderen.

Wandel met ons mee door de prachtige natuur van de Waverhoek en Botshol, waar elke stap ons dichter bij deze bijzondere vogelsoorten brengt. Onze vogelgidsen Jaap Stolze en Peter Janknegt zullen ons leiden naar de beste plekjes, waar we in alle rust kunnen genieten van deze majestueuze vogels en hun leefomgeving.

NB: We zullen tussen de 5 en 10 kilometer wandelen en een telescoop is zeker handig bij deze excursie.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 13 september 2024 bij Jaap Stolze
telefoon 06–3017 3038 (na 17.30 uur).
Vertrek: 7.00 uur; terug tussen 14.00 en 14.00 uur.
Benzinekosten: € 5,00 p.p. (graag met gepast geld betalen aan de chauffeur)

 

Zondag 20 oktober 2024
Ochtend/wandelexcursie Noord-Hollands Duinreservaat

Verken met ons de magie van het Noord-Hollands Duinreservaat tijdens een betoverende wandelexcursie op 20 oktober, op zoek naar doortrekkende zangvogels en lijsters. Zeldzame vogelsoorten die deze tijd van het jaar hun opwachting maken. Denk aan tapuit, roodborsttapuit, koperwiek, kramsvogel en keep. Ook kunnen we geluk hebben om een beflijster of klapekster te spotten. Langs de infiltratiekanaaltjes en het hoefijzermeer hebben we ook kans op verschillende soorten eenden en de ijsvogel.

Vanaf bezoekerscentrum de Hoep maken we onder leiding van Bert van Dillen een mooie wandeling die deels door bossen, maar ook door een prachtig open, waterrijk gebied loopt met riet en open duin met veel duindoorn.

Mis deze kans niet om de herfstpracht van de natuur te ervaren tijdens onze vogelexcursie op 20 oktober. Sluit je aan bij ons voor een dag vol ontdekkingen en de mogelijkheid om zeldzame vogelsoorten te bewonderen tijdens deze adembenemende wandeltocht!

NB: We zullen tussen de 5 en 10 kilometer wandelen en een telescoop is zeker handig bij deze excursie!

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 18 oktober 2024 bij Bert van Dillen
telefoon 06-1192 5132 (na 17.30 uur).
Vertrek: 7.00 uur; terug tussen 13.00 en 14.00 uur.
Benzinekosten: € 9,00 p.p. (graag met gepast geld betalen aan de chauffeur)
Entree Noord-Hollands Duinreservaat: ca € 2,– pp voor een dagkaart.

 

Zondag 17 november 2024
Ochtend/wandelexcursie De Stulp en Camping De Zevenlinden

Op deze ochtend gaan we, onder begeleiding van Gerhard Overdijkink een rustige wandeling maken in de mooie omgeving van Baarn. Het natuurgebied De Stulp is ook in dit jaargetijde interessant.

De echte trektijd is weliswaar voorbij maar er kunnen bijzondere soorten zitten zoals kruisbekken, spechten (mogelijk zwarte), lijsters, roodborsttapuit, raaf en als we echt geluk hebben en het al wat kouder is, mogelijk een klapekster.

In elk geval een kans om er op uit te trekken en na een korte autorit een leuke ochtend buiten door te brengen. We wandelen over de Stulp en omgeving en hopen ergens tussen 12.00 en 13.00 uur weer terug te zijn in Maarssen.

NB: Het is een wandeling van ca 5 kilometer en een telescoop is zeker handig bij deze excursie!

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 15 november 2024 bij Gerhard Overdijkink
telefoon 06-4967 8023 (na 17.30 uur).
Vertrek: 8.00 uur; terug tussen 12.00 en 13.00 uur.
Benzinekosten: € 3,00 p.p. (graag met gepast geld betalen aan de chauffeur)

 

Zondag 1 december 2024
Ochtend/auto-excursie Flevopolder / Oostvaardersplassen

Onder de enthousiaste leiding van Richard Pieterson gaan we o.a. op de Kleine en Grote Praambult speuren naar zeearend, slechtvalk, smelleken en al het moois dat verder langskomt. Mogelijk is de ruigpootbuizerd aanwezig. We hopen ook te genieten van de vele ganzen, edelherten en vossen.

Hierna gaan we naar het bezoekerscentrum om daarvandaan een (rond)wandeling te maken naar de schuilhut de ‘Zeearend’.

Tenslotte rijden we naar het Jan van den Bospad, aan de westzijde van de Oostvaardersplassen.

NB: Dit is deels een auto-excursie maar we wordt ook een wandeling gemaakt van circa 5 km. Telescoop is zeker handig bij deze excursie!

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 29 november 2024 bij Richard Pieterson
telefoon 06-1251 7124 (na 17.30 uur).
Vertrek: 8.00 uur; terug tussen 13.00 en 14.00 uur.
Benzinekosten: € 12,00 p.p. (graag met gepast geld betalen aan de chauffeur)

 

Zondag 15 december 2024
Ochtend/wandelexcursie surfplas – Reeuwijkse Plassen

Het Reeuwijks Plassengebied bestaat uit een tiental plassen die door smalle dijkjes (al dan niet met bebouwing) van elkaar worden gescheiden. Rond de plassen liggen waardevolle graslanden, waar het beheer gedeeltelijk wordt afgestemd op weidevogels.

De plassen Broekvelden en Vettenbroek worden door grote aantallen watervogels gebruikt als rust- en voedselgebied. Tijdens vorstperioden blijft deze plas door de grotere diepte langer open dan de overige plassen. Uit de wijde omgeving bezoeken dan duizenden watervogels deze plassen, waarvan de Smient het talrijkst is. Aantallen kunnen oplopen tot 100.000! Andere soorten die in grote aantallen aanwezig kunnen zijn, zijn tafeleend, kuifeend en wintertaling. Ook zijn er kleine groepen krooneenden en boven de diepere delen van het meer brilduiker en mogelijk grote zaagbek en nonnetje. Naast eenden maken ook zwanen en ganzen gebruik van het gebied als rustplaats ’s nachts, net als geoorde futen, dodaars en grote zilverreiger.

Binnen deze grote groepen watervogels zijn regelmatig schaarse soorten te vinden, zoals zwarte zee-eend, grote zee-eend, roodhalsfuut, kuifduiker en ijsduiker. Er zijn twee vogelkijkschermen, beide aan plas Broekvelden die we onder begeleiding van Bert van Dillen zullen bezoeken.

NB: Het is een wandeling van ca 7 kilometer en een telescoop is zeker handig bij deze excursie!

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 13 december 2024 bij Bert van Dillen
telefoon 06-1192 5132 (na 17.30 uur).
Vertrek: 8.30 uur; terug tussen 13.00 en 14.00 uur.
Benzinekosten: € 6,00 p.p. (graag met gepast geld betalen aan de chauffeur)