Excursies afd. Vechtplassen

Excursies vertrekken vanaf het kleine parkeerterrein op het Harmonieplein in Maarssen, tegenover nieuwbouw van Residentie Amadeus (ingang in bocht met de Kerkweg).

Zondag 7 juni 2020 

Dag/auto-excursie Fochterloërveen en Diependal

Het Fochteloërveen is een 2500 ha groot natuurgebied op de grens van de Nederlandse provincies Friesland en Drenthe, bij het dorp Veenhuizen. Het geldt als één van de weinige en best bewaarde hoogveengebieden in Nederland.
In het Fochterloërveen hopen we op de slangenarend, de kraanvogel en de zeearend. Daarnaast is er kans op lepelaar, bruine kiekendief, boomvalk, havik, blauwborst, (roodborst)tapuiten, spotvogel, fitis, koekoek en veld- en/of boomleeuwerik. In juni 2018 hadden we ook een veldleeuwerik en een paapje.
In het Diependal, een natuurreservaat in een voormalig vloeiveldencomplex nabij Oranje, bezoeken we o.a. de vogelkijkhut, toegankelijk via een  ondergrondse gang. Zo komen we midden in het gebied, zonder iets te verstoren. Hier broedt o.a. de roodhalsfuut, maar we kunnen hier ook geoorde futen verwachten en verder koekoek, kleine karekiet, grasmus, kneu, geelgors, rietzanger en rietgors. 

Bert van Dillen zal deze excursie leiden.
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 5 juni bij Bert van Dillen (0346-556 386 of  06-119 251 32 (na 18.00 uur).
Vertrek: 6.00 uur (aanwezig om 5.55 uur).
Benzinekosten: € 18,50, graag gepast betalen aan de chauffeur.

 

Vrijdag 26 juni 2010 

Avond/wandelexcursie Amerongseberg (thema nachtzwaluwen)

Richard Pieterson neemt ons mee op een avondwandeling op de Amerongseberg. Als de zon onder is en de dieren rusten, dan hoor je het: een trillend, bijzonder en geheimzinnig geluid. De roep van de nachtzwaluw.
Hun voedsel bestaat uit grote insecten (nachtvlinders, libellen, kevers, vliegen etc.) die ’s avonds en ’s nachts in de vlucht worden gevangen.
Het mannetje heeft zeer witte vleugelvlekken en staarthoeken. Die ontbreken bij vrouwtjes en jonge vogels.
Wandel mee, luister en geniet op deze (hopelijk) windstille zwoele avond.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 24 juni bij Richard Pieterson (0346-551883 of 06-12517124 (na 18.00 uur).
Vertrek: 20.30 uur (aanwezig om 20.25 uur).
Benzinekosten: € 5,50, graag gepast betalen aan de chauffeur.