Excursies afd. Vechtplassen

Excursies (m.u.v. 22 september) vertrekken vanaf het kleine parkeerterrein op het Harmonieplein in Maarssen (ingang in bocht met de Kerkweg).

Zondag 23 juni 2019
Ochtend/auto-excursie Kampina/Oisterwijkse Bossen en Vennen en Logtse Baan

De Kampina en de daarnaast gelegen Oisterwijkse Bossen en Vennen en Logtse Baan zijn mooie afwisselende natuurgebieden met bossen, droge en natte heide en vennen tussen Oisterwijk en Boxtel (Noord Brabant).
De gebieden staan bekend om de kokmeeuwenkolonies, waar soms zwarte sterns en dwergmeeuwen tussen zitten. In voorgaande jaren werden rond deze tijd wielewaal en draaihals gemeld.
Verder denken we aan: gekraagde roodstaart, spechten, roodborsttapuit, geoorde fuut, geelgors, bonte vliegenvanger, havik, sperwer en boomleeuwerik. Ook diverse soorten libellen en vlinders. Om maar eens met een bijzondere nachtvlinder te beginnen: de nachtpauwoog komt hier voor. En bij bijzondere dagvlinders moet je denken aan de kleine ijsvogelvlinder, grote weerschijnvlinder, het heideblauwtje, bont dikkopje en icarusblauwtje.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 21 juni 2019 bij Bert van Dillen, telefoon 0346-556 386 of 06-119 25 132 (na 18.00 uur).
Vertrek: 6.00 uur (aanwezig om 5.55 uur); terug rond 13.30 uur.
Benzinekosten: € 9,00 p.p. Graag met gepast geld betalen aan de chauffeur.

 

Zondag 1 september 2019
Dagexcursie Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden (Brouwersdam)

Voor de verandering gaan we dit keer in de zomer naar deze vogelrijke gebieden.
In deze tijd van het jaar kunnen we de volgende soorten verwachten: piepers, steltlopers, kwikstaarten, visarenden.
Afhankelijk van de omstandigheden wordt pas op het laatste moment bepaald welke gebieden bezocht gaan worden.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 30 augustus Bert van Dillen, telefoon 0346 556 386 of 06 119 251 32 (na 18.00 uur).
Vertrek: 6.30 uur terug; rond 17.00 uur.
Benzinekosten: € 16,50 Graag gepast betalen aan de chauffeur.

 

Zondag 22 september 2019
Ochtend excursie Trektellen

We gaan ‘trektellen’ onder leiding van Richard Pieterson en Vincent Schieveen. Vanaf Fort Maarsseveen tellen we zoveel mogelijk overvliegende vogels: vinken, leeuweriken, lijsters, graspiepers en wie weet ook nog enkele bijzondere soorten.
Iedereen is van harte welkom. Neem iets te eten en /of te drinken mee. En een goede verrekijker.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 20 september bij Vincent Schieveen, tel. 06 – 34118621
Verzamelen: om 7.15 uur bij fort Maarsseveen (Herenweg t.o. nummer 8a).
Kom bij voorkeur op de fiets. Je auto kan je parkeren bij de Heeren van Maarssen, Maarsseveensevaart 7A.

 

Zondag 13 oktober 2019
Ochtend/wandelexcursie IJmuiden Zuidpier en omgeving onder leiding van Richard Pieterson.

De vogeltrek is nog in gang en wie weet wat we tegen komen. We denken aan doortrekkende ijsgorzen, strandleeuweriken, vinken, kepen, lijsters, waaronder beflijster, roodborsttapuiten etc. Langs de Zuidpier hebben we kans op zeekoet/alk, jagers, Jan van Genten, dwergmeeuwen, drieteenmeeuwen en duikers. Steenlopers, paarse strandlopers en oeverpiepers zijn vaste prik.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 11 oktober bij Richard Pieterson 0346-551 883 of 06- 125 171 24 (na 18.00 uur).
Vertrek: 7.30 uur; terug om tussen 14.00 en 15.00 uur
Benzinekosten: € 7,00. Graag gepast betalen aan de chauffeur.