Excursies afd. Vechtplassen

Excursies vertrekken vanaf het kleine parkeerterrein op het Harmonieplein in Maarssen (ingang in bocht met de Kerkweg).

Zondag 12 mei 2019
Dag/auto-excursie Texel (vogeltrek)

Texel mag je gerust hét vogeleiland van Nederland noemen. Het hele jaar door is het eiland een hotspot voor vogelaars. Door haar ligging, het is het meest westelijke waddeneiland, trekt Texel in de trekperioden veel bijzondere trekvogels aan.
Bert van Dillen is onze excursieleider. We bezoeken o.a. Vogelkijkhut Dijkmanshuizen, Ottersaat (honderden nesten van kokmeeuwen, visdieven en kluten), Wagejot (Noordse stern, visdief, kluut, bontbekplevier) en Utopia (grote sterns, bontbekplevier). Maar daar blijft het echt niet bij! Laat u verrassen en meld u aan!

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 10 mei bij Bert van Dillen,
telefoon 0346 556 386 of 06 119 251 32 (na 18.00 uur).
Vertrek: 6.30 uur (aanwezig om 6.25 uur)
Benzinekosten: € 19,00 (exclusief de overtocht van ong. 37,00 per auto). Graag gepast betalen aan de chauffeur.


Zondag 26 mei 2019
Ochtend/wandelexcursie Groene Jonker, Ruygeborg en Kockengen

Natuurgebied De Groene Jonker is in het verleden bekend geraakt vanwege de aanwezigheid van geoorde fuut, zwarte stern, grutto, porseleinhoen en kleinst waterhoen. In het voorjaar zie en/of hoor je in de rietkragen snor, kleine karekiet, rietzanger, blauwborst, rietgors, bosrietzanger, sprinkhaanrietzanger en waterral. De bruine kiekendief danst boven de rietkragen. Verder zie je er steltlopers als grutto, tureluur. Mogelijk foeragerende lepelaars uit de Nieuwkoopse Plassen. Je ziet ze in het voorjaar en zomer wadend door het water gaan, soms van heel dichtbij.
Daarna rijden we naar Ruygeborg. Dit is een natuurgebied waar vogels zoals de lepelaar, blauwborst en purperreiger naar voedsel zoeken. Het gebied is jong en zal zich de komende jaren flink verder ontwikkelen tot een kleinschalig, gevarieerd, nat natuurgebied met een open uitstraling.

Onze excursieleider is Gerhard Overdijkink.
In de omgeving van Kockengen is altijd wat te beleven, maar dat houden we nog even voor ons.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 24 mei 2019 bij Gerhard Overdijkink, telefoon 0346-563749 of 06 – 49678023
Vertrek: 06.00 uur (aanwezig om 5.55 uur); terug rond 13.00 uur.
Benzinekosten: € 3,50 p.p. Graag gepast betalen aan de chauffeur.


Zondag 23 juni 2019
Ochtend/auto-excursie Kampina/Oisterwijkse Bossen en Vennen en Logtse Baan

De Kampina en de daarnaast gelegen Oisterwijkse Bossen en Vennen en Logtse Baan zijn mooie afwisselende natuurgebieden met bossen, droge en natte heide en vennen tussen Oisterwijk en Boxtel (Noord Brabant).
De gebieden staan bekend om de kokmeeuwenkolonies, waar soms zwarte sterns en dwergmeeuwen tussen zitten. In voorgaande jaren werden rond deze tijd wielewaal en draaihals gemeld.
Verder denken we aan: gekraagde roodstaart, spechten, roodborsttapuit, geoorde fuut, geelgors, bonte vliegenvanger, havik, sperwer en boomleeuwerik. Ook diverse soorten libellen en vlinders. Om maar eens met een bijzondere nachtvlinder te beginnen: de nachtpauwoog komt hier voor. En bij bijzondere dagvlinders moet je denken aan de kleine ijsvogelvlinder, grote weerschijnvlinder, het heideblauwtje, bont dikkopje en icarusblauwtje.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 21 juni 2019 bij Bert van Dillen, telefoon 0346-556 386 of 06-119 25 132 (na 18.00 uur).
Vertrek: 6.00 uur (aanwezig om 5.55 uur); terug rond 13.30 uur.
Benzinekosten: € 9,00 p.p. Graag met gepast geld betalen aan de chauffeur.