Excursies afd. Vechtplassen

Op dit moment (3 januari 2022) zijn er in verband met de coronamaatregelen geen excursies mogelijk.
Mocht de situatie veranderen en er toch excursies georganiseerd worden, dan zullen deze op de website worden aangekondigd.

“Denk altijd aan elkaar, bij covid-/verkoudheidsklachten thuisblijven, en breng voor de zekerheid een mondmasker meer, mogelijk wil de chauffeur met wie u meerijdt dat u er in de auto een draagt.”

Excursies vertrekken vanaf het kleine parkeerterrein op het Harmonieplein in Maarssen (tegenover Residentie Amadeus).
Volg vanaf de Kerkweg het bord P Harmonieplein.

 

Zondag 23 januari 2022
Dag/auto-excursie Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden


Zondag 20 februari 2021
Ochtend/wandelexcursie IJmuiden Zuidpier en omgeving 

Voor de Zuidpier ligt een stuk strand waar het vogels kijken begint. Met name het stuk strand dat tegen de pier aanligt, is interessant. In de branding foerageren drieteenstrandlopers, bonte strandlopers, bontbekplevier, zilverplevieren, rosse grutto en goudplevier.
De Zuidpier van IJmuiden steekt ongeveer drie kilometer de Noordzee in. Je kunt er bijzondere vogels zien die je vrijwel nergens anders aan de Nederlandse kust ziet. Vogels kijken op de Zuidpier is dan ook een feest voor wie graag kustvogels bekijkt. Langs de Zuidpier hebben we kans op zeekoet/alk, jagers, Jan van Genten, dwergmeeuwen, drieteenmeeuwen en duikers. Steenlopers, paarse strandlopers en oeverpiepers zijn vaste prik. Kortom: Het is nog volop winter en wie weet pakken we echte wintergasten mee zoals sneeuwgors en met een beetje geluk ijsgors en strandleeuwerik! Excursieleider is Richard Pieterson.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 18 februari bij Richard Pieterson 0346-551 883 of
06- 125 171 24 (na 18.00 uur).
Vertrek: 7.30 uur (aanwezig om 7.25 uur); terug rond 14.00 uur.
Benzinekosten: € 7,00. Graag gepast betalen aan de chauffeur.

 

Zondag 13 maart 2021
Dag/auto-excursie Sallandse Heuvelrug (korhoen)

Het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug is de enige plek in Nederland waar u nog het korhoen kunt zien. Het gaat erg slecht met het korhoen en er is een zeer grote kans dat de vogel ook hier gaat verdwijnen. Er is nog maar een klein aantal vogels over. Het terrein bestaat uit heide en bos, met leuke hoogteverschillen. Het hoogste punt is de Koningsbelt van 75 meter boven NAP.
Er broeden meer dan 75 soorten vogels in het Nationaal Park. De meest zeldzame zijn roodborsttapuit, raaf, nachtzwaluw en natuurlijk het korhoen. In de oude naaldbossen komen vooral zwarte mees, kuifmees en kruisbek voor en laten roofvogels als wespendief en havik zich zien en horen. Al deze soorten zullen we wel niet gaan zien, maar we hopen op mooie waarnemingen in dit prachtige gebied!
Cora Kuiper en Gerhard Overdijkink zullen deze excursie leiden.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 11 maart bij Gerhard Overdijkink, telefoon 0346-563749 of 06 – 49678023 (na 18.00 uur).
Vertrek: 05.30 uur; terug tussen 16.00 en 17.00 uur.
Benzinekosten: € 15,00 p.p. (graag met gepast geld betalen aan de chauffeur)

 

Zondag 3 april 2022
Ochtend/auto-excursie Landje van Geijsel, Waverhoek, Botshol en Demmerik

De lente is in aantocht! Veel vogels komen terug uit het zuiden waar ze overwinterd hebben. Vaak helemaal uit Afrika! Ze hebben duizenden kilometers gevlogen en zijn nu moe en hongerig van hun lange reis. Iets ten zuiden van Ouderkerk aan de Amstel ligt het Landje van Geijsel, dat door boer Jan elk jaar in februari een beetje onder water wordt gezet. Zo ontstaat een plas-dras gebiedje dat heerlijk is voor steltlopers en eenden. Ze kunnen er veel voedsel vinden en voelen zich er veilig. Ze blijven hier graag een paar weken om aan te sterken voordat ze verder vliegen naar het noorden of een plekje zoeken in Nederland om te gaan broeden. Ook bezoeken wij Waverhoek, een 60 hectare groot moerasgebied in de Polder Groot-Mijdrecht. Mogelijk zien we de eerste lepelaars die daar voedsel zoeken en in de Botshol broeden (circa 30 paartjes). Langs de Botshol (de krooneend!) rijden we ten slotte naar de Ter Aase Zuwe in Vinkeveen (Polder Demmerik). We hopen dat er veel leden mee zullen gaan naar deze leuke en dichtbij gelegen gebieden. Excursieleider: Richard Pieterson. 

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 1 april bij Richard Pieterson, tel. 06 – 125 171 24.
Vertrek: 07.30 uur; aanwezig om 7.25 uur; terug rond 13.00 uur
Benzinekosten: € 4,00 p.p. Graag gepast betalen aan de chauffeur.

 

Zaterdag 23 april 2022
Ochtend/wandelexcursie Heidestein/Bornia

Verscholen in de bossen bij Zeist liggen Heidestein en landgoed Bornia. De gemarkeerde wandelroute voert door het afwisselende bos met karakteristieke dennen en overblijfselen van de historische landgoederen. Het meest indrukwekkend zijn de uitgestrekte heidevelden. Zo leeg en weids zag de hele Utrechtse Heuvelrug er ruim honderd jaar geleden uit. Een kudde Drentse heideschapen begraast de heide.
Qua vogels maken we kans op havik, grote bonte specht, boomleeuwerik, zwarte mees, kuifmees, goudhaan, kruisbek, roodborsttapuit en met veel geluk de eerste bonte vliegenvanger of een heel vroege koekoek. Excursieleider is Gerhard Overdijkink.

Aanmelden: uiterlijk donderdag 21 april 2022 bij Gerhard Overdijkink, telefoon 0346-563749 of 06 – 49678023
Vertrek: 06.30 uur, aanwezig om 6.25 uur; terug rond 13.00 uur.
Benzinekosten: € 2,00 p.p. Graag gepast betalen aan de chauffeur.