Excursies afd. Vechtplassen

Excursies vertrekken vanaf het kleine parkeerterrein op het Harmonieplein in Maarssen, tegenover de nieuwbouw van Residentie Amadeus. Volg vanaf de Kerkweg het bord P Harmonieplein.

Zondag 11 oktober 2020

Ochtend/wandelexcursie IJmuiden Zuidpier en omgeving onder leiding van Richard Pieterson.

Voor de Zuidpier ligt een stuk strand waar het vogels kijken begint. Met name het stuk strand dat tegen de pier aanligt, is interessant. In de branding foerageren drieteenstrandlopers, bonte strandlopers, bontbekplevier, zilverplevieren, rosse grutto en goudplevier.
De Zuidpier van IJmuiden steekt ongeveer drie kilometer de Noordzee in. Je kunt er bijzondere vogels zien die je vrijwel nergens anders aan de Nederlandse kust ziet. Vogels kijken op de Zuidpier is dan ook een feest voor wie graag kustvogels bekijkt.
Langs de Zuidpier hebben we kans op zeekoet/alk, jagers, Jan van Genten, dwergmeeuwen, drieteenmeeuwen en duikers. Steenlopers, paarse strandlopers en oeverpiepers zijn vaste prik. Kortom: de vogeltrek is in volle gang. Het altijd een verrassing wat voor zangvogels we op de pier tegenkomen.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 9 oktober bij Richard Pieterson 0346-551 883 of
06- 125 171 24 (na 18.00 uur).
Vertrek: 7.30 uur (aanwezig om 7.25 uur); terug rond 14.00 uur.
Benzinekosten: € 7,00. Graag gepast betalen aan de chauffeur.