Excursies afd. Vechtplassen

Excursies vertrekken vanaf het kleine parkeerterrein op het Harmonieplein in Maarssen (tegenover Residentie Amadeus).
Volg vanaf de Kerkweg het bord P Harmonieplein.


Zondag 5 september 2021
Dag/auto-excursie Noord-Holland (Hondsbossche Zeewering, Balgzand Wieringermeer)

Onder leiding van Bert van Dillen gaan we vandaag vogels kijken in de kop van Noord-Holland. Bij de Hondsbossche Zeewering speuren we naar zeevogels als Jan van Gent, zwarte zee-eenden en roodkeelduikers. Op de pieren kunnen we steenlopers e.d. verwachten. De plasjes van de Putten herbergen ook veel vogels en in de Pettemer- en Hargerpolder gaan we op zoek naar de dwergganzen.
Met hoog water kunnen we bij het Balgzand vele steltlopers zien en misschien een jagende smelleken.
In de Wieringermeer verblijven ’s winters veel riet- en rotganzen maar ook wilde en kleine zwaan. De Zuiderhaven bevat veel eenden en bij Gemaal Leemans kunnen we met veel geluk de ijsvogel zien. In de Noorderhaven en het aangrenzende Breehornwad is er kans op kuifduiker, geoorde fuut, zaagbekken en veel steltlopers die op hun beurt weer slechtvalken aantrekken.
Soms overwinteren er ook velduilen. 

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 3 september 2021 bij Bert van Dillen, telefoon 0346-556 386 of 06-119 25 132 (na 18.00 uur).
Vertrek: 6.30 uur
Benzinekosten: € 15,00 p.p. (graag met gepast geld betalen aan de chauffeur)


Zondag 26 september 2021
Ochtend excursie Trektellen
We gaan ‘trektellen’ onder leiding van Richard Pieterson, Jack Folkers en Vincent Schieveen. Vanaf Fort Maarsseveen tellen we zoveel mogelijk overvliegende vogels. Iedereen is van harte welkom. Neem iets te eten en /of te drinken mee. En een goede verrekijker.
Vinken, leeuweriken, lijsters, graspiepers en wie weet bijzondere soorten. 

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 24 september bij Richard Pieterson, 0346-551 883 of 06- 125 171 24 (na 18.00 uur).
Verzamelen: om 7.15 uur bij het fort (Herenweg t.o. nummer 8a).
Kom bij voorkeur op de fiets. Je auto kan je parkeren bij de Heeren van Maarssen.

 

Zondag 10 oktober 2021
Dag/auto-excursie Texel

Tijdens de vogeltrek in het najaar zijn de Waddeneilanden de plaats om vogels te kijken. Vandaag gaan we een dagje naar Texel, o.l.v. Bert van Dillen. Begin oktober trekken nog vele piepers, kwikstaarten, steltlopers en zeevogels door en begint ook de najaarstrek van vinken en lijsters. Langs de Waddenzeezijde hebben we kans op veel steltlopers, sterns en geoorde futen. Langs de Noordzeekust vooral de zangvogels als piepers, (roodborst)tapuiten, vliegenvangers, vinken, lijsters en zeevogels als jagers en Jan van Genten. Misschien dat er nog een visarend in de Mokbaai of de Horsmeertjes verblijft.
We kunnen werkelijk alles verwachten, van algemeen tot zeldzaam.  Dus wellicht een bladkoning, kleine vliegenvanger of grote pieper. Op Texel weet je het immers nooit.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 8 oktober bij Bert van Dillen, telefoon 0346 556 386 of 06 119 251 32 (na 18.00 uur).
Vertrek: 6.30 uur (aanwezig om 6.25 uur); terug omstreeks 18.00 uur.
Benzinekosten: € 19,00 (exclusief de overtocht van ong. 37,00 per auto). Graag gepast betalen aan de chauffeur.

 

Zondag 21 november 2021
Dag/autoexcursie Zuidwest Friesland (Kleine Rietgans)

Bert van Dillen neemt ons mee naar Zuidwest Friesland.
We gaan kijken in de omgeving van Lemmer, Woudsend, Gaastmeer, Oudega.
In deze streek zijn nu weer vele duizenden ganzen aangekomen, afkomstig uit Noord en Noordoost Europa. De kolgans is met de grootste aantallen vertegenwoordigd, maar ook brandgans en grauwe gans zijn aanwezig. We hopen echter vooral op kleine rietgans. Het aantal overwinterende kleine rietganzen neemt de laatste jaren gestaag af door de zachte winters / klimaatverandering. Maar in november is er nog een gerede kans deze mooie ganzensoort in Zuidwest Friesland te zien.
Behalve ganzen zullen we ook andere vogels aantreffen, zoals wulp, goudplevier, smient en andere eenden, zwanen en roofvogels.
En wie weet ook een zeearend, smelleken of slechtvalk.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 19 november bij Bert van Dillen, telefoon 0346 556 386 of 06 119 251 32 (na 18.00 uur).
Vertrek: 7.30 uur (aanwezig om 7.25 uur); terug omstreeks 17.00 uur.
Benzinekosten: € 20,00. Graag gepast betalen aan de chauffeur.