Excursies afd. Vechtplassen

 

Op dit moment (4 januari 2021) zijn er in verband met de coronamaatregelen geen excursies mogelijk.
Mocht de situatie veranderen en er toch excursies georganiseerd worden, zullen deze op de website worden aangekondigd.

Excursies vertrekken vanaf het kleine parkeerterrein op het Harmonieplein in Maarssen (tegenover Residentie Amadeus). Volg vanaf de Kerkweg het bord P Harmonieplein.


Zondag 14 maart 2020

Dag/auto-excursie Sallandse Heuvelrug (korhoen)

Het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug is de enige plek in Nederland waar u nog het korhoen kunt zien. Het gaat erg slecht met het korhoen en er is een zeer grote kans dat de vogel ook hier gaat verdwijnen. Er is nog maar een klein aantal vogels over. Het terrein bestaat uit heide en bos, met leuke hoogteverschillen. Het hoogste punt is de Koningsbelt van 75 meter boven NAP.
Er broeden meer dan 75 soorten vogels in het Nationaal Park. De meest zeldzame zijn roodborsttapuit, raaf, nachtzwaluw en natuurlijk het korhoen. In de oude naaldbossen komen vooral zwarte mees, kuifmees en kruisbek voor en laten roofvogels als wespendief en havik zich zien en horen. Al deze soorten zullen we wel niet gaan zien, maar we hopen op mooie waarnemingen in dit prachtige gebied! 

Cora Kuiper en Gerhard Overdijkink zullen deze excursie leiden.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 12 maart bij Gerhard Overdijkink, telefoon 0346-563749 of 06 – 49678023 (na 18.00 uur).
Vertrek: 05.30 uur; terug tussen 16.00 en 17.00 uur.
Benzinekosten: € 15,00 p.p. (graag met gepast geld betalen aan de chauffeur)


Zondag 28 maart 2021

Ochtend/auto-excursie Landje van Geijsel, Waverhoek, Botshol en Demmerik

De lente is in aantocht! Veel vogels komen terug uit het zuiden waar ze overwinterd hebben. Vaak helemaal uit Afrika! Ze hebben duizenden kilometers gevlogen en zijn nu moe en hongerig van hun lange reis. Iets ten zuiden van Ouderkerk aan de Amstel ligt het Landje van Geijsel, dat door boer Jan elk jaar in februari een beetje onder water wordt gezet. Zo ontstaat een plas-dras gebiedje dat heerlijk is voor steltlopers en eenden. Ze kunnen er veel voedsel vinden en voelen zich er veilig. Ze blijven hier graag een paar weken om aan te sterken voordat ze verder vliegen naar het noorden of een plekje zoeken in Nederland om te gaan broeden. Ook bezoeken wij Waverhoek, een 60 hectare groot moerasgebied in de Polder Groot-Mijdrecht. Mogelijk zien we de eerste lepelaars die daar voedsel zoeken en in de Botshol broeden (circa 30 paartjes). Langs de Botshol (de krooneend!) rijden we ten slotte naar de Ter Aase Zuwe in Vinkeveen (Polder Demmerik). We hopen dat er veel leden mee zullen gaan naar deze leuke en dichtbij gelegen gebieden. 

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 26 maart bij Richard Pieterson, telefoon 0346-551883 of 06 – 125 17 124.
Vertrek: 07.30 uur; aanwezig om 7.25 uur; terug rond 13.00 uur
Benzinekosten: € 4,00 p.p. Graag gepast betalen aan de chauffeur.


Zaterdag 17 april 2021

Ochtend/wandelexcursie Heidestein/Bornia

Verscholen in de bossen bij Zeist liggen Heidestein en landgoed Bornia. De gemarkeerde wandelroute voert door het afwisselende bos met karakteristieke dennen en overblijfselen van de historische landgoederen. Het meest indrukwekkend zijn de uitgestrekte heidevelden. Zo leeg en weids zag de hele Utrechtse Heuvelrug er ruim honderd jaar geleden uit. Een kudde Drentse heideschapen begraast de heide.
Qua vogels maken we kans op havik, grote bonte specht, boomleeuwerik, zwarte mees, kuifmees, goudhaan, kruisbek, roodborsttapuit en met veel geluk de eerste bonte vliegenvanger of een heel vroege koekoek.

Aanmelden: uiterlijk donderdag 15 april 2021 bij Gerhard Overdijkink, telefoon 0346-563749 of 06 – 49678023
Vertrek: 06.30 uur, aanwezig om 6.25 uur; terug rond 13.00 uur.
Benzinekosten: € 2,00 p.p. Graag gepast betalen aan de chauffeur.