Excursies afd. Vechtplassen

Excursies vertrekken vanaf het kleine parkeerterrein op het Harmonieplein in Maarssen (tegenover Residentie Amadeus).
Volg vanaf de Kerkweg het bord P Harmonieplein.

 

Zondag 9 oktober 2022
Ochtend/wandelexcursie Amsterdamse Waterleidingduinen 

Vanaf de ingang Panneland in Vogelenzang gaan we een wandeling maken door dit infiltratiegebied. In de vele infiltratiekanalen in dit duingebied komen allerlei watervogels voor. Gedurende streng winterweer blijft dit gebied interessant dankzij het feit dat een aantal kanalen en vijvers openblijft door de voortgaande waterzuiveringsactiviteiten. In deze tijd van het jaar zijn krooneend, nonnetje, grote zaagbek, brilduiker, wilde zwaan, witgat, ijsvogel en waterral te zien en/of te horen. En er zijn natuurlijk bosvogels te verwachten als appelvink, goudvink, glanskop, groene specht, kleine en grote bonte specht.
De excursieleiders zijn Richard Pieterson en Bert van Dillen.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 7 oktober 2022 bij Bert van Dillen, telefoon 0346-556 386 of 06-119 25 132 (na 18.00 uur).
Vertrek: 7.15 uur; terug tussen 13.00 en 14.00 uur.
Benzinekosten: € 8,–. Graag met gepast geld betalen aan de chauffeur.
De kosten voor de entree voor de Amsterdamse Waterleidingduinen bedragen € 1,50 (dagkaart).

 

Woensdag 9 november 2022
Cursusavond Roofvogels en uilen in Europa deel 1

Roofvogels en uilen hebben de mens al eeuwenlang gefascineerd. Ze werden en worden geassocieerd met kracht, souplesse en wijsheid. In de middeleeuwen waren roofvogels in Europa een statussymbool en werd er mee gejaagd. Ook nu nog is het hebben van een valk een statussymbool in bijvoorbeeld de Arabische wereld.
Na een enorme achteruitgang door het gebruik van schadelijke landbouwgiffen in de jaren “60 en “70 van de vorige eeuw zijn er gelukkig weer veel meer roofvogels en uilen in ons land. Met als kroonjuwelen broedende Zeearenden, Visarenden en Oehoes. Maar het herkennen van deze juweeltjes is niet eenvoudig.

In deze lezing, verdeeld over twee avonden, neemt Bert van Dillen u mee in de wondere wereld van deze prachtige vogels. Op deze eerste avond staan de algemene eigenschappen van roofvogels en uilen centraal, zoals hun scherpe zintuigen, hun voedsel en wijze van voedsel zoeken, de voortplanting e.d.. Verder wordt op deze eerste avond ingegaan op het herkennen van de uilen die in Nederland voorkomen.

De lezing wordt gehouden in ’t Honk, Kerkweg 17a in Maarssen en begint om 20.00 uur.
Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom. Leden van de Vogelwacht Utrecht betalen € 2,50 per persoon, niet leden (ook uit een gezin waarvan er één lid is) betalen € 5,00.
Aanmelden: aanmelding uiterlijk maandag 7 november bij Bert van Dillen, telefoon 0346-556 386 of 06-119 25 132 (na 18.00 uur).
Maximum aantal deelnemers 30.

 

Woensdag 16 november 2022
Cursusavond Roofvogels en uilen in Europa deel 2

Deze avond is een vervolg van de avond op woensdag 9 november 2022. Op deze tweede avond staat het herkennen van de dagroofvogels centraal.

De lezing wordt gehouden in ’t Honk, Kerkweg 17a in Maarssen en begint om 20.00 uur.
Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom. Leden van de Vogelwacht Utrecht betalen € 2,50 per persoon, niet leden (ook uit een gezin waarvan er één lid is) betalen € 5,00.
Aanmelden: aanmelding uiterlijk maandag 7 november bij Bert van Dillen, telefoon 0346-556 386 of 06-119 25 132 (na 18.00 uur).
Maximum aantal deelnemers 30.

 


Zondag 20 november 2022

Dag/auto-excursie Flevopolder. Thema: roofvogels kijken.

Onder de enthousiaste leiding van Bert van Dillen en Richard Pieterson gaan we in de Flevopolder speciaal op zoek naar roofvogels, een mooie praktijk aanvulling op de lezingen van woensdag 9 en 16 november 2022. We speuren onder meer op de Kleine en de Grote Praambult naar zeearend, slechtvalk, smelleken, kiekendieven en buizerden. Mogelijk is de ruigpootbuizerd aanwezig. Ook gaan we naar het bezoekerscentrum om daarvandaan een (rond)wandeling te maken naar vogelkijkhut de ‘Zeearend’.
Verder bezoeken we het Jan van den Bospad, aan de westzijde van de Oostvaardersplassen waar vooral in de middag een goede kans is om roofvogels te spotten.
Naast roofvogels hopen we uiteraard ook te genieten van de vele ganzen, edelherten en vossen.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 18 november 2022 bij Bert van Dillen, telefoon 0346-556 386 of 06-119 25 132 (na 18.00 uur).
Vertrek: 7.30 uur; terug tussen  17.00 en 18.00 uur.
Benzinekosten: € 20,00. Graag met gepast geld betalen aan de chauffeur.