Excursies afd. Vechtplassen

Excursies vertrekken vanaf het kleine parkeerterrein op het Harmonieplein in Maarssen, tegenover nieuwbouw van Residentie Amadeus (ingang in bocht met de Kerkweg).


Zondag 17 november 2019

Dag/auto-excursie naar de kop van Noord-Holland voor steltlopers

Na de lezing van woensdag 13 november 2019 gaan we zelf het veld in om steltlopers te spotten. Bert van Dillen zal ons meenemen naar de Noordzee kust bij de Hondsbossche zeewering, de plasjes van de Putten, het ‘Nollenland van Abbestede’, de Balgzandpolder, Balgzand en Breehornwad. Hier hopen we op vele soorten steltlopers die hier in de winter verblijven. Denk aan drieteenstrandloper, steenloper, tureluur, scholekster, wulp, kievit, zilverplevier, goudplevier, rosse grutto, kluut, bonte strandloper, kanoetstrandloper en wellicht nog veel meer.
Naast de steltlopers kijken we uiteraard ook naar andere vogelsoorten. Mogelijk zien we een slechtvalk die op steltlopers jaagt, of een smelleken.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 15 november bij Bert van Dillen, tel. 0346 – 556 386 of 06 – 119 251 32 (na 18.00 uur).
Vertrektijd: 7.15 uur (graag om 7.10 uur aanwezig); terug tussen 16.00 en 17.00 uur.
Benzinekosten: € 15,–. Graag met gepast geld betalen aan de chauffeur.

 

Zondag 15 december 2019

Dag/auto-excursie Flevopolder

Onder de enthousiaste leiding van Richard Pieterson gaan we o.a. op de Kleine en Grote Praambult speuren naar zeearend, slechtvalk, smelleken en al het moois dat verder langs komt. Mogelijk is de ruigpootbuizerd aanwezig.
We hopen ook te genieten van de vele ganzen, edelherten en vossen.
Hierna gaan we naar het bezoekerscentrum om daarvandaan een (rond)wandeling te maken naar de schuilhut de ‘Zeearend’.
Tenslotte rijden we naar het Jan van den Bospad, aan de westzijde van de Oostvaardersplassen.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 13 december bij Richard Pieterson 0346-551 883 of  06- 125 171 24 (na 18.00 uur).
Vertrek: 9.00 uur (aanwezig om 8.55 uur); terug tussen 14.00 en 15.00 uur
Benzinekosten: € 9,00. Graag gepast betalen aan de chauffeur.

 

Zondag 19 januari 2020

Ochtend/wandelexcursie Amsterdamse Waterleidingduinen 

Het is alweer 3 jaar geleden dat de afdeling Vechtplassen op excursie naar de Amsterdamse Waterleidingduinen is geweest. Tijd voor een volgend bezoek. Vanaf de ingang Panneland in Vogelenzang gaan we een wandeling maken door dit infiltratiegebied. In de vele infiltratiekanalen in dit duingebied komen allerlei watervogels voor. Gedurende streng winterweer blijft dit gebied interessant dankzij het feit dat een aantal kanalen en vijvers openblijft door de voortgaande waterzuiveringsactiviteiten. In normale winters zijn krooneend, nonnetje, grote zaagbek, brilduiker, wilde zwaan, witgat, ijsvogel en waterral te zien en/of te horen. Maar als koning winter regeert kan men hier ook soorten als roerdomp aantreffen. En er zijn natuurlijk bosvogels te verwachten als appelvink, goudvink, glanskop, groene specht, kleine en grote bonte specht.
De excursieleider is Bert van Dillen.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 17 januari 2020 bij Bert van Dillen, telefoon 0346-556 386 of 06-119 25 132 (na 17.30 uur).
Vertrek: 8.00 uur (aanwezig om 7.55 uur); terug tussen 13.00 en 14.00 uur.
Benzinekosten: € 6,50. Graag gepast betalen aan de chauffeur.
Let op: de toegangskaarten / dagkaarten voor het gebied kosten € 1,50 p.p. en dienen apart afgerekend te worden (kaart met bankpas te kopen bij de automaat bij de ingang).

 

Zondag 9 februari 2020

Dag/auto-excursie Noord-Holland (Wieringermeer, Balgzand, Hondsbossche Zeewering e.o.)

Onder leiding van Bert van Dillen gaan we vandaag wintervogels kijken in de kop van Noord-Holland. In de Wieringermeer verblijven ’s winters veel riet- en rotganzen maar ook wilde en kleine zwaan. De Zuiderhaven bevat veel eenden en bij Gemaal Leemans kunnen we met veel geluk de ijsvogel zien. In de Noorderhaven en het aangrenzende Breehornwad is er kans op kuifduiker, geoorde fuut, zaagbekken en veel steltlopers die op hun beurt weer slechtvalken aantrekken. Soms overwinteren er ook velduilen.
Met hoog water kunnen we bij het Balgzand vele steltlopers zien en misschien een jagende smelleken.
Bij de Hondsbossche Zeewering speuren we naar zeevogels als Jan van Gent, zwarte zee-eenden en roodkeelduikers. Op de pieren kunnen we steenlopers e.d. verwachten. De plasjes van de Putten herbergen ook veel vogels en in de Pettemer- en Hargerpolder gaan we op zoek naar de dwergganzen.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 7 februari 2020 bij Bert van Dillen, telefoon 0346-556 386 of 06-119 25 132 (na 17.30 uur).
Vertrek: 8.00 uur (om 7.55 uur aanwezig); terug tussen 17.00 en 18.00 uur.
Benzinekosten: € 15,00 p.p. (graag met gepast geld betalen aan de chauffeur). 


Vrijdag 14 februari 2020  

Lezing en avondexcursie bosuilen 

Traditiegetrouw organiseren IVN afdeling Vecht en Plassengebied en de afdeling Vechtplassen van de Vogelwacht Utrecht op vrijdag 14 februari weer een bosuilenexcursie in het park van kasteel De Haar.
We hopen er ook in 2020 een mooie avond van te maken.
In het park van Kasteel De Haar komen bosuilen voor. In deze tijd van het jaar is de balts van de bosuil op z’n hoogtepunt en valt er te genieten van de geluiden die de uilen maken om hun eigen territorium te beschermen.
Deze excursie is ook leuk voor kinderen. 

De avond begint om 20.00 uur in het Emmausgebouw, Eikstraat 14 in Haarzuilens. Inloop vanaf 19.30 uur.
Er wordt gestart met een twee korte lezingen over bosuilen en vervolgens gaan we het bos in om de uilen te spotten en te horen.
Auto’s graag parkeren op het parkeerterrein van voormalig restaurant de Vier Balken (nu Restaurant Toetje), Brinkstraat 3 Haarzuilens.
Aan deze excursie zijn geen kosten verbonden, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Aanmelden: uiterlijk dinsdag 11 februari 2020 bij Gerhard Overdijkink, telefoon 0346 563749 of 06 496 780 23 (na 18.00 uur).