Excursies afd. Vechtplassen

Excursies vertrekken vanaf het kleine parkeerterrein op het Harmonieplein in Maarssen (tegenover Residentie Amadeus).
Volg vanaf de Kerkweg het bord P Harmonieplein.

 

Zondag 26 november 2023
Dag/auto-excursie gericht op Kleine Rietgans

Deze dag/auto-excursie is vooral gewijd aan de Kleine Rietgans. Afhankelijk van de beste kans om ze te zien gaan we óf naar Zuidwest-Friesland, óf naar Midden-Delfland (omgeving Schipluiden e.d.). Vervolgens zullen we in de omliggende gebieden ook naar andere vogelsoorten speuren.
Kleine Rietganzen worden tegenwoordig vooral in het najaar van oktober tot en met december gezien. Ze concentreren zich in Zuidwest-Friesland en trekken vervolgens merendeels door naar overwinteringsgebieden in Vlaanderen.
Duidelijk kleinere aantallen pleisteren in het Midden-Delfland in Zuid-Holland.
Onder normale tot zachte weersomstandigheden vertrekken ze al in december in grote aantallen naar pleisterplaatsen in Denemarken. Sinds 2005 nemen de bij ons waargenomen aantallen Kleine Rietganzen af, terwijl de Europese populatie nog steeds groeit. Veel Kleine Rietganzen blijven ook in het najaar in
Denemarken en doen ons land niet meer aan.
Behalve de Kleine Rietgans zullen we ook andere soorten ganzen aantreffen. Maar uiteraard ook andere vogelsoorten als eenden, zwanen, roofvogels en steltlopers als wulp en goudplevier.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 24 november 2023 bij Bert van Dillen (06 – 119 25132; na 18.00 uur).
Vertrek: 7.30 uur vanaf het kleine parkeerterrein op het Harmonieplein in Maarssen (tegenover Residentie Amadeus). Volg vanaf de Kerkweg het bord P Harmonieplein.
We zijn terug tussen 17.00 en 17.30 uur.
Benzinekosten: € 28,50 (indien Zuidwest-Friesland, Midden-Delfland. Indien Midden-Delfland in combinatie met Zuid-Hollandse eilanden circa € 20,–).
Graag gepast betalen aan de chauffeur.

 

Zondag 10 december 2023
Ochtend/ auto-excursie Arkemheen en Delta Schuitenbeek

Onder leiding van Bert van Dillen gaan we rondkijken in polder Arkemheen en Delta Schuitenbeek, behorend tot de nationale landschappen van Nederland.
Deze tijd van het jaar maken we kans op diverse soorten overwinterende eenden, ganzen en mogelijk ook kleine zwanen. Ook weidevogels zoals kieviten, wulpen en goudplevieren zullen zeer waarschijnlijk aanwezig zijn in de polders en met een beetje mazzel laten de zeearend en slechtvalk zich deze ochtend bewonderen!

NB: het is een auto excursie, maar zeker bij Delta Schuitenbeek zal ook een stuk (ca 6km) gelopen worden omdat we niet overal met de auto kunnen komen. Telescoop is handig bij deze excursie!

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 8 december 2023 bij Bert van Dillen, telefoon 06-119 25 132 (na 17.30 uur).
Vertrek: 8.30 uur; terug tussen 13.00 en 14.00 uur.
Benzinekosten: € 8,50 p.p. (graag met gepast geld betalen aan de chauffeur)

 

Zondag 14 januari 2024
Dag/auto-excursie Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden

 In januari een dagje naar Zeeland / Zuid-Holland onder leiding van Bert van Dillen, dat belooft veel vogelplezier. De route laten we afhangen van wat er in die periode wordt gezien. In ieder geval bezoeken we de Brouwersdam, de Prunjepolder en de buitenhaven van Stellendam.
We hopen op veel soorten ganzen, eenden, steltlopers en roofvogels. Vooral bij de Brouwersdam maken we goede kans op zwarte zee-eenden, ijseenden, roodkeelduikers, kuifduikers, middelste zaagbekken en grijze zeehonden.  In de Prunjepolder wellicht overwinterende grutto’s en lepelaars, kleine zilverreiger, pijlstaarten, slechtvalk en ganzen.
Telescoop is handig bij deze excursie!

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 12 januari 2024 bij Bert van Dillen, telefoon 06-119 25 132 (na 17.30 uur).
Vertrek: 8.00 uur; terug tussen 17.00 en 18.00 uur.
Benzinekosten: € 22,00 p.p. (graag met gepast geld betalen aan de chauffeur)

 

Vrijdag 2 februari 2024
Lezing en avondexcursie bosuilen

Traditiegetrouw organiseren IVN afdeling Vecht- en Plassengebied en de afdeling Vechtplassen van de Vogelwacht Utrecht een bosuilenlezing- en excursie in het park van kasteel De Haar.
In het park van Kasteel De Haar komen bosuilen voor. In deze tijd van het jaar is de balts van de bosuil op z’n hoogtepunt en valt er te genieten van de geluiden die de uilen maken om hun eigen territorium te beschermen. Deze excursie is ook leuk voor kinderen.

De avond begint om 20.00 uur in het Emmausgebouw, Eikstraat 14 in Haarzuilens. Inloop vanaf 19.30 uur. Er wordt gestart met een twee korte lezingen over bosuilen en vervolgens gaan we het bos in om de uilen te spotten en te horen.

Auto’s graag parkeren op het parkeerterrein van Restaurant Toetje, Brinkstraat 3 Haarzuilens. Aan deze excursie zijn geen kosten verbonden, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

 Aanmelden: uiterlijk dinsdag 30 januari 2024 bij Gerhard Overdijkink, telefoon 06 496 780 23.

 

Zondag 11 februari 2024
Ochtend/auto-excursie ‘Eiland van Maurik’ en/of Everdingerwaard

Onder leiding van Bert van Dillen gaan we rondkijken bij het ‘Eiland van Maurik’ en/of Everdingerwaard.
Bij het plaatsje Maurik ligt, net onder de Lek, het Eiland van Maurik. Behalve dat je hier een luxe camping en jachthaven vindt, is het in de winter een goede plek om vogels als brilduiker, smient en grote zaagbek te zien. Ook zijn hier voorgaande jaren zeldzame vogels gezien als roodkeelduiker, ijsduiker en Amerikaanse smient. Ook de zeearend wordt een enkele keer gezien, maar we hebben grotere kans om grauwe gans, kolgans, brandgans, ijsvogel, dodaars of kuifeend tegen te komen.
Na het eiland van Maurik bekijken we of we met de pont oversteken naar Wijk bij Duurstede om aan de noordzijde van de Lek stroomafwaarts verder te rijden, of dat we aan de zuidzijde van de Lek blijven en verder rijden naar Culemborg en de Uiterwaarden nabij Everdingen. De ‘Everdinger Waarden’ is een uiterwaardengebied langs de Lek tussen Fort Everdingen en Everdingen met afwisselend natte en droge gedeelten. Er zijn rietlanden, weilanden, oevers en moerassen. Dit trekt ook een grote diversiteit aan vogelsoorten aan, waaronder in deze tijd van het jaar kans op, grote zaagbek, brilduiker, slobeend, bergeend, wintertaling, brandgans, grauwe gans, maar ook (kleine) kans op kleine zwaan en rode wouw.

NB: het is een auto excursie, maar zeker bij Everdingen zal ook een stuk gelopen worden omdat we niet overal met de auto kunnen komen. Telescoop is handig bij deze excursie!

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 9 februari 2024 bij Bert van Dillen, telefoon 06-119 25 132 (na 17.30 uur).
Vertrek: 8.00 uur; terug tussen 13.00 en 14.00 uur.
Benzinekosten: € 7,00 p.p. (graag met gepast geld betalen aan de chauffeur)
Plus parkeerkosten bij Maurik (circa € 7,– per auto)