Excursies afd. Vechtplassen

Excursies vertrekken vanaf het kleine parkeerterrein op het Harmonieplein in Maarssen (tegenover Residentie Amadeus).
Volg vanaf de Kerkweg het bord P Harmonieplein.

 

Vrijdag 3 februari 2023
Lezing en avondexcursie bosuilen 

Traditiegetrouw organiseren IVN afdeling Vecht en Plassengebied en de afdeling Vechtplassen van de Vogelwacht Utrecht een bosuilenlezing- en excursie in het park van kasteel De Haar. Na 2 jaren zonder deze activiteit hopen we er in 2023 een mooie avond van te maken.
In het park van Kasteel De Haar komen bosuilen voor. In deze tijd van het jaar is de balts van de bosuil op z’n hoogtepunt en valt er te genieten van de geluiden die de uilen maken om hun eigen territorium te beschermen.
Deze excursie is ook leuk voor kinderen. 

De avond begint om 20.00 uur in het Emmausgebouw, Eikstraat 14 in Haarzuilens. Inloop vanaf 19.30 uur.
Er wordt gestart met een twee korte lezingen over bosuilen en vervolgens gaan we het bos in om de uilen te spotten en te horen.

Auto’s graag parkeren op het parkeerterrein van Restaurant Toetje, Brinkstraat 3 Haarzuilens.
Aan deze excursie zijn geen kosten verbonden, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Aanmelden: uiterlijk dinsdag 31 januari 2023 bij Gerhard Overdijkink, telefoon 0346 563749 of 06 496 780 23 (na 18.00 uur).

 

Zondag 5 februari 2023
Ochtend/wandelexcursie Amsterdamse Waterleidingduinen 

Vanaf de ingang Panneland in Vogelenzang gaan we een wandeling maken door dit infiltratiegebied. In de vele infiltratiekanalen in dit duingebied komen allerlei watervogels voor. Gedurende streng winterweer blijft dit gebied interessant dankzij het feit dat een aantal kanalen en vijvers openblijft door de voortgaande waterzuiveringsactiviteiten. In normale winters zijn krooneend, nonnetje, grote zaagbek, brilduiker, wilde zwaan, witgat, ijsvogel en waterral te zien en/of te horen. Maar als koning winter regeert kan men hier ook soorten als roerdomp aantreffen. En er zijn natuurlijk bosvogels te verwachten als appelvink, goudvink, glanskop, groene specht, kleine en grote bonte specht.

De excursieleider is Bert van Dillen.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 3 februari 2023 bij Bert van Dillen, telefoon 06-119 25 132 (na 17.30 uur).
Vertrek: 8.00 uur; terug tussen 13.00 en 14.00 uur.
Benzinekosten: € 9,50 p.p. (graag met gepast geld betalen aan de chauffeur)

De kosten voor de entree voor de Amsterdamse Waterleidingduinen bedragen € 1,50 (dagkaart).

 

Zondag 12 maart 2023

Ochtend/wandelexcursie Beukenburg / De Leijen (thema spechten)

Het wordt tijd om weer een bezoek te brengen aan deze 2 gebieden.
Dit keer is het thema: spechten. In deze gebieden hebben we kans op alle spechtensoorten van Nederland, die dan in dit jaargetijde volop bezig zijn met het afbakenen van hun territoria. Meestal lokaliseren we spechten eerst op geluid en doordat de bladeren nog niet aan bomen zitten kunnen wij ze doorgaans de spechten goed bekijken!
Uiteraard houden wij ook andere (bos)vogels in de gaten tijdens deze excursie onder leiding van Richard Pieterson.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 bij Richard Pieterson (06-125 171 24 na 18.00 uur of stuur een mailtje naar richardpieterson@vogelwacht-utrecht.nl.
Vertrek: 7.00 uur; terug tussen 12.00 en 13.00 uur.
Benzinekosten: € 3,00; graag gepast betalen aan de chauffeur.

 

 Zondag 16 april 2023     

Ochtend/wandelexcursie Bussumerheide / Westerheide (thema beflijster)

De Westerheide is tijdens de ijstijden gevormd tot een licht glooiend landschap. De aanwezigheid van keileem, grint en zand was voor de bewoners reden om flink aan het graven te slaan. In het veld herinneren de vele kuilen daar nog aan. Op en onder de heide zijn veel relicten uit de prehistorie te vinden zoals kampjes, een banscheiding, doodwegen, een urnenveld en grafheuvels.
Vanaf 1994 wordt het terrein begraasd door runderen.

Onder leiding van Richard Pieterson hopen we op de beflijster, (die is hier jaarlijks waargenomen), roodborsttapuit, veld- en boomleeuwerik, zwarte roodstaart, raaf, spechtensoorten en mogelijk een ree of een vos.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 14 april 2023 bij Richard Pieterson (06-125 171 24 na 18.00 uur of stuur een mailtje naar richardpieterson@vogelwacht-utrecht.nl.
Vertrek: 6.30 uur; terug tussen 12.00 en 13.00 uur.
Benzinekosten: € 5,00; graag gepast betalen aan de chauffeur.

 

Zaterdag 29 april 2023

Ochtend/wandelexcursie Heidestein / Bornia

Verscholen in de bossen bij Zeist liggen Heidestein en landgoed Bornia. De gemarkeerde wandelroute voert door het afwisselende bos met karakteristieke dennen en overblijfselen van de historische landgoederen. Het meest indrukwekkend zijn de uitgestrekte heidevelden. Zo leeg en weids zag de hele Utrechtse Heuvelrug er ruim honderd jaar geleden uit. Een kudde Drentse heideschapen begraast de heide. Gerhard Overdijkink neemt ons mee in dit mooie gebied. Qua vogels maken we kans op havik, grote bonte specht, boomleeuwerik, zwarte mees, kuifmees, goudhaan, grote kruisbek, roodborsttapuit en met wat geluk de eerste bonte vliegenvanger of een heel vroege koekoek.

 Aanmelden: uiterlijk donderdag 27 april 2023 bij Gerhard Overdijkink, telefoon 06 – 49678023
Vertrek: 06.30 uur; terug rond 12.30 uur.
Benzinekosten: € 4,50 p.p. Graag gepast betalen aan de chauffeur.