Excursies afd. Vechtplassen

Excursies vertrekken vanaf het kleine parkeerterrein op het Harmonieplein in Maarssen (ingang in bocht met de Kerkweg).

Zondag 20 januari 2019
Halve dag /auto-excursie Gooimeer, Eemmeer, Nijkerkernauw

Deze drie randmeren zijn ’s winters van belang voor zwemeenden (wilde eend, slobeend, smient, wintertaling ), duikeenden (kuifeend, toppereend, tafeleend, krooneend, brilduiker), zaagbekken (nonnetje, grote zaagbek) en kleine zwanen.
We bezoeken eerst vogelkijkhut ‘De natte hond’. Deze hut ligt aan de oever van het Eemmeer. Daarna kunnen we naar vogelkijkhut Gooyersgracht. Hier zijn in de winter grote groepen smienten, maar ook nonnetje, brilduiker en grote zaagbek te zien.
Daarna kunnen we nog verder rijden naar de Westdijk ten westen van Bunschoten Spakenburg.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 18 januari 2019 bij Vincent Schieveen, telefoon 06 – 341 186 21 (na 18.00 uur).
Vertrek: 8.30 uur; terug rond 13.00 uur.
Benzinekosten: € 6,00 p.p. (graag met gepast geld betalen aan de chauffeur)

 

Vrijdag 8 februari 2019
Avondexcursie bosuilen

Traditiegetrouw organiseren IVN afdeling Vecht en Plassengebied en de afdeling Vechtplassen van de Vogelwacht Utrecht op vrijdag 8 februari weer een uilenexcursie in het park van kasteel De Haar. We hopen er een mooie avond van te maken.
In het park van Kasteel De Haar komen bosuilen voor. In deze tijd van het jaar is de balts van de bosuil op z’n hoogtepunt en valt er te genieten van de geluiden die de uilen maken om hun eigen territorium te beschermen.
Deze excursie is ook leuk voor kinderen.
De avond begint om 20.00 uur in het Emmausgebouw, Eikstraat 14 in Haarzuilens. Inloop vanaf 19.30 uur.
Er wordt gestart met een twee korte lezingen over bosuilen en vervolgens gaan we het bos in om de uilen te spotten en te horen.

Auto’s graag parkeren op het parkeerterrein van restaurant de Vier Balken, Brinkstraat 3 Haarzuilens.
Aan deze excursie zijn geen kosten verbonden, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Aanmelden: uiterlijk dinsdag 5 februari 2019 bij Gerhard Overdijkink,
telefoon 0346 – 563 749 of  06 496 780 23 (na 18.00 uur).


Zondag 10 februari 2019
Dag/auto-excursie Noord-Holland (Wieringermeer, Balgzand, Hondsbossche Zeewering e.o.)

Onder leiding van Bert van Dillen gaan we vandaag wintervogels kijken in de kop van Noord-Holland. In de Wieringermeer verblijven ’s winters veel riet- en rotganzen maar ook wilde en kleine zwaan. De Zuiderhaven bevat veel eenden en bij Gemaal Leemans kunnen we met veel geluk de ijsvogel zien. In de Noorderhaven en het aangrenzende Breehornwad is er kans op kuifduiker, geoorde fuut, zaagbekken en veel steltlopers die op hun beurt weer slechtvalken aantrekken.
Soms overwinteren er ook velduilen.
Met hoog water kunnen we bij het Balgzand vele steltlopers zien en misschien een jagende smelleken.
Bij de Hondsbossche Zeewering speuren we naar zeevogels als Jan van Gent, zwarte zee-eenden en roodkeelduikers. Op de pieren kunnen we steenlopers e.d. verwachten. De plasjes van de Putten herbergen ook veel vogels en in de Pettemer- en Hargerpolder gaan we op zoek naar de dwergganzen.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 8 februari 2019 bij Bert van Dillen,
telefoon 0346-556 386 of 06-119 25 132 (na 18.00 uur).
Vertrek: 8.00 uur; terug rond 16.00 uur.
Benzinekosten: € 15,00 p.p. (graag met gepast geld betalen aan de chauffeur)

 

Zondag 24 maart 2019
Halve dag/auto-excursie Polder Arkemheen en Nijkerk

Onder leiding van René de Waal gaan we rondkijken in polder Arkemheen, een van de nationale landschappen van Nederland.
Specifiek doel zijn de weidevogels zoals kieviten, wulpen, kemphanen en scholeksters. En wie weet spotten we al de eerste grutto’s en tureluurs.
Mogelijk ook nog kleine zwanen en natuurlijk diverse eendensoorten. Als we geluk hebben laat ook de zeearend zich nog zien; deze is zeer regelmatig in deze polder te gast.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 22 maart bij Vincent Schieveen, tel. 06 – 34118621
Vertrektijd: 7.00 uur (graag om 6.55 uur aanwezig)
Benzinekosten: € 6,50. Graag met gepast geld betalen aan de chauffeur.


Zondag 7 april 2019
Dag/auto-excursie Nationaal Landschap Winterswijk

Richard Pieterson neemt ons mee naar Nationaal Landschap Winterswijk.
We beginnen met een wandeling door de Bekendelle, een natuurreservaat ten zuiden van Winterswijk. Bekendelle is een oud beekbegeleidend loofbos waardoorheen de Boven-Slinge meandert.
We kunnen hier soorten als appelvink, middelste bonte specht, vuurgoudhaan, boomkruiper en goudvink verwachten. Mogelijk ook de kortsnavelboomkruiper.
Bij de watermolen zou zo maar de grote gele kwikstaart te zien zijn.
Daarna gaan we naar de steengroeve ten oosten van Winterswijk, waar al enkele jaren oehoes broeden. In 2018 hebben de oehoes twee jongen gekregen. Hoeveel jongen zouden er al zijn?
Het plan is om daarna een wandeling te maken door het Korenburgerveen, een van de belangrijkste hoogvenen in Nederland. Het gebied bestaat uit het Meddose Veen, Corlese Veen, Vragenderveen en het centraal gelegen Korenburgerveen. Zien/horen we daar de blauwborst, de gekraagde roodstaart, de boompieper, de beflijster en de kneu? Mogelijk ook kraanvogels, net als in voorgaande jaren.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 5 april bij Richard Pieterson 0346-551 883 of 06- 125 171 24 (na 18.00 uur).
Vertrek: 6.30 uur (aanwezig om 6.25 uur)
Benzinekosten: € 15,50. Graag gepast betalen aan de chauffeur.


Zondag 12 mei 2019
Dag/auto-excursie Texel (vogeltrek)

Texel mag je gerust hét vogeleiland van Nederland noemen. Het hele jaar door is het eiland een hotspot voor vogelaars. Door haar ligging, het is het meest westelijke waddeneiland, trekt Texel in de trekperioden veel bijzondere trekvogels aan.
Bert van Dillen is onze excursieleider. We bezoeken o.a. Vogelkijkhut Dijkmanshuizen, Ottersaat (honderden nesten van kokmeeuwen, visdieven en kluten), Wagejot (Noordse stern, visdief, kluut, bontbekplevier) en Utopia (grote sterns, bontbekplevier). Maar daar blijft het echt niet bij! Laat u verrassen en meld u aan!

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 10 mei bij Bert van Dillen,
telefoon 0346 556 386 of 06 119 251 32 (na 18.00 uur).
Vertrek: 6.30 uur (aanwezig om 6.25 uur)
Benzinekosten: € 19,00 (exclusief de overtocht van ong. 37,00 per auto). Graag gepast betalen aan de chauffeur.