Excursies afd. Vechtplassen

Excursies (m.u.v. 22 september) vertrekken vanaf het kleine parkeerterrein op het Harmonieplein in Maarssen (ingang in bocht met de Kerkweg).


Zondag 22 september 2019
Ochtend excursie Trektellen

We gaan ‘trektellen’ onder leiding van Richard Pieterson en Vincent Schieveen. Vanaf Fort Maarsseveen tellen we zoveel mogelijk overvliegende vogels: vinken, leeuweriken, lijsters, graspiepers en wie weet ook nog enkele bijzondere soorten.
Iedereen is van harte welkom. Neem iets te eten en /of te drinken mee. En een goede verrekijker.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 20 september bij Vincent Schieveen, tel. 06 – 34118621
Verzamelen: om 7.15 uur bij fort Maarsseveen (Herenweg t.o. nummer 8a).
Kom bij voorkeur op de fiets. Je auto kan je parkeren bij de Heeren van Maarssen, Maarsseveensevaart 7A.

 

Zondag 13 oktober 2019
Ochtend/wandelexcursie IJmuiden Zuidpier en omgeving onder leiding van Richard Pieterson.

De vogeltrek is nog in gang en wie weet wat we tegen komen. We denken aan doortrekkende ijsgorzen, strandleeuweriken, vinken, kepen, lijsters, waaronder beflijster, roodborsttapuiten etc. Langs de Zuidpier hebben we kans op zeekoet/alk, jagers, Jan van Genten, dwergmeeuwen, drieteenmeeuwen en duikers. Steenlopers, paarse strandlopers en oeverpiepers zijn vaste prik.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 11 oktober bij Richard Pieterson 0346-551 883 of 06- 125 171 24 (na 18.00 uur).
Vertrek: 7.30 uur; terug om tussen 14.00 en 15.00 uur
Benzinekosten: € 7,00. Graag gepast betalen aan de chauffeur.

 

Zondag 17 november 2019

Dag/auto-excursie naar de kop van Noord-Holland voor steltlopers

Na de lezing van woensdag 13 november 2019 gaan we zelf het veld in om steltlopers te spotten. Bert van Dillen zal ons meenemen naar de Noordzee kust bij de Hondsbossche zeewering, de plasjes van de Putten, het ‘Nollenland van Abbestede’, de Balgzandpolder, Balgzand en Breehornwad. Hier hopen we op vele soorten steltlopers die hier in de winter verblijven. Denk aan drieteenstrandloper, steenloper, tureluur, scholekster, wulp, kievit, zilverplevier, goudplevier, rosse grutto, kluut, bonte strandloper, kanoetstrandloper en wellicht nog veel meer.
Naast de steltlopers kijken we uiteraard ook naar andere vogelsoorten. Mogelijk zien we een slechtvalk die op steltlopers jaagt, of een smelleken.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 15 november bij Bert van Dillen, tel. 0346 – 556 386 of 06 – 119 251 32 (na 18.00 uur).
Vertrektijd: 7.15 uur (graag om 7.10 uur aanwezig); terug tussen 16.00 en 17.00 uur.
Benzinekosten: € 15,–. Graag met gepast geld betalen aan de chauffeur.