web analytics

Excursies afd. Vechtplassen

Excursies vertrekken vanaf het kleine parkeerterrein op het Harmonieplein in Maarssen (ingang in bocht met de Kerkweg).

 

Zondag 9 december 2018

Dagexcursie Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden (Brouwersdam)

Richard Pieterson en Bert van Dillen nemen ons mee naar vogelkijkplekken waar in deze tijd veel winter-en watervogels te zien zijn.
Op Goeree-Overflakkee bezoeken we de uitkijktoren in de haven van Battenoord met uitzicht op het Grevelingenmeer. Dit wordt bezocht door soorten als grauwe gans, rotgans, scholekster en grote zaagbek. Vlak naast de jachthaven overwintert jaarlijks een kolonie flamingo’s. Deze zijn vanaf de dijk goed te zien.
Bij de Brouwersdam is genoeg te zien: parelduiker, ijsduiker, roodkeelduiker, ijseend, brilduiker, roodhalsfuut, kuifduiker, geoorde fuut, fuut, eidereend, zwarte zee-ëend, zeekoet, kleine alk, jan van gent, aalscholver, soms een kuifaalscholver, middelste zaagbek, paarse strandloper en steenloper. Op het talud van de Brouwersdam zie je ook andere steltlopers als rosse grutto, zilverplevier, wulp, drieteenstrandlopers en kanoet
Afhankelijk van de omstandigheden wordt pas op het laatste moment bepaald welke gebieden bezocht gaan worden.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 7 december bij Richard Pieterson 0346-551 883 of  06- 125 171 24 (na 18.00 uur).
Vertrek: 8.00 uur (aanwezig om 7.55 uur)
Benzinekosten: 16,50 Graag gepast betalen aan de chauffeur.