Excursies afd. Vechtplassen

Excursies vertrekken vanaf het kleine parkeerterrein op het Harmonieplein in Maarssen, tegenover nieuwbouw van Residentie Amadeus (ingang in bocht met de Kerkweg).

 

Zondag 9 februari 2020

Dag/auto-excursie Noord-Holland (Wieringermeer, Balgzand, Hondsbossche Zeewering e.o.)

Onder leiding van Bert van Dillen gaan we vandaag wintervogels kijken in de kop van Noord-Holland. In de Wieringermeer verblijven ’s winters veel riet- en rotganzen maar ook wilde en kleine zwaan. De Zuiderhaven bevat veel eenden en bij Gemaal Leemans kunnen we met veel geluk de ijsvogel zien. In de Noorderhaven en het aangrenzende Breehornwad is er kans op kuifduiker, geoorde fuut, zaagbekken en veel steltlopers die op hun beurt weer slechtvalken aantrekken. Soms overwinteren er ook velduilen.
Met hoog water kunnen we bij het Balgzand vele steltlopers zien en misschien een jagende smelleken.
Bij de Hondsbossche Zeewering speuren we naar zeevogels als Jan van Gent, zwarte zee-eenden en roodkeelduikers. Op de pieren kunnen we steenlopers e.d. verwachten. De plasjes van de Putten herbergen ook veel vogels en in de Pettemer- en Hargerpolder gaan we op zoek naar de dwergganzen.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 7 februari 2020 bij Bert van Dillen, telefoon 0346-556 386 of 06-119 25 132 (na 17.30 uur).
Vertrek: 8.00 uur (om 7.55 uur aanwezig); terug tussen 17.00 en 18.00 uur.
Benzinekosten: € 15,00 p.p. (graag met gepast geld betalen aan de chauffeur). 


Vrijdag 14 februari 2020  

Lezing en avondexcursie bosuilen 

Traditiegetrouw organiseren IVN afdeling Vecht en Plassengebied en de afdeling Vechtplassen van de Vogelwacht Utrecht op vrijdag 14 februari weer een bosuilenexcursie in het park van kasteel De Haar.
We hopen er ook in 2020 een mooie avond van te maken.
In het park van Kasteel De Haar komen bosuilen voor. In deze tijd van het jaar is de balts van de bosuil op z’n hoogtepunt en valt er te genieten van de geluiden die de uilen maken om hun eigen territorium te beschermen.
Deze excursie is ook leuk voor kinderen. 

De avond begint om 20.00 uur in het Emmausgebouw, Eikstraat 14 in Haarzuilens. Inloop vanaf 19.30 uur.
Er wordt gestart met een twee korte lezingen over bosuilen en vervolgens gaan we het bos in om de uilen te spotten en te horen.
Auto’s graag parkeren op het parkeerterrein van voormalig restaurant de Vier Balken (nu Restaurant Toetje), Brinkstraat 3 Haarzuilens.
Aan deze excursie zijn geen kosten verbonden, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Aanmelden: uiterlijk dinsdag 11 februari 2020 bij Gerhard Overdijkink, telefoon 0346 563749 of 06 496 780 23 (na 18.00 uur).

 

Zondag 5 april 2020

Ochtend/auto-excursie Landje van Geijsel, Waverhoek, Botshol en Demmerik

De lente is in aantocht! Veel vogels komen terug uit het zuiden waar ze overwinterd hebben. Vaak helemaal uit Afrika! Ze hebben duizenden kilometers gevlogen en zijn nu moe en hongerig van hun lange reis. Iets ten zuiden van Ouderkerk aan de Amstel ligt het Landje van Geijsel, dat door boer Jan elk jaar in februari een beetje onder water wordt gezet. Zo ontstaat een plas-dras gebiedje dat heerlijk is voor steltlopers en eenden. Ze kunnen er veel voedsel vinden en voelen zich er veilig. Ze blijven hier graag een paar weken om aan te sterken voordat ze verder vliegen naar het noorden of een plekje zoeken in Nederland om te gaan broeden. Ook bezoeken wij Waverhoek, een 60 hectare groot moerasgebied in de Polder Groot-Mijdrecht. Mogelijk zien we de eerste lepelaars die daar voedsel zoeken en in de Botshol broeden (in 2016 30 paartjes). Langs de Botshol (de krooneend!) rijden we ten slotte naar de Ter Aase Zuwe in Vinkeveen (Polder Demmerik). We hopen dat er veel leden mee zullen gaan naar deze leuke en dichtbij gelegen gebieden. 

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 3 april bij Richard Pieterson, telefoon 0346-551883 of 06 – 125 17 124.
Vertrek: 07.30 uur; aanwezig om 7.25 uur; terug rond 13.00 uur
Benzinekosten: € 4,00 p.p. Graag gepast betalen aan de chauffeur.

 

Zondag 19 april 2020

Ochtend/wandelexcursie Heidestein / Bornia

Verscholen in de bossen bij Zeist liggen Heidestein en landgoed Bornia. De gemarkeerde wandelroute voert door het afwisselende bos met karakteristieke dennen en overblijfselen van de historische landgoederen. Het meest indrukwekkend zijn de uitgestrekte heidevelden. Zo leeg en weids zag de hele Utrechtse Heuvelrug er ruim honderd jaar geleden uit. Een kudde Drentse heideschapen begraast de heide.
Qua vogels maken we kans op havik, grote bonte specht, boomleeuwerik, zwarte mees, kuifmees, goudhaan, grote kruisbek, roodborsttapuit en met wat geluk de eerste bonte vliegenvanger of een heel vroege koekoek.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 17 april 2020 bij Gerhard Overdijkink,
telefoon 0346-563749 of 06–49678023
Vertrek: 06.30 uur, aanwezig om 6.25 uur; terug rond 13.00 uur.
Benzinekosten: € 2,00 p.p. Graag gepast betalen aan de chauffeur.

Zondag 17 mei 2020

Ochtend-excursie Biesbosch / Polder Maltha

Bert van Dillen en Richard Pieterson nemen ons mee naar de Biesbosch. 

Polder Maltha ligt in het noordelijke deel van de Brabantse Biesbosch. Er bevinden zich vele vogels waaronder de prachtige grote zilverreiger die er zich in steeds grotere getallen laat zien. Andere vogels als de groenpoot- en zwarte ruiter, watersnip en diverse soorten eenden en ganzen voelen zich prima thuis in de kreken tussen het steeds hoger opschietende bies- en wilgenstruweel.
En dan hopen we natuurlijk op de ‘vliegende deur’. De zeearend is een van de grootste roofvogels die sinds ruim 15 jaar in Nederland voorkomt. De imposante vogel heeft brede, gevingerde vleugels, een witte staart en een lichte kop met een gele snavel. Lange tijd was de vogel zeldzaam in Nederland, maar de laatste jaren neemt het aantal toe. In 2018 waren er volgens Werkgroep Zeearend Nederland 14 broedparen in ons land. Sinds 2012 broeden zij in de Biesbosch.
Half april krijgen ze trouwens bezoek van hun kleine neef, de visarend.
Een hoogspanningsmast in de Brabantse Biesbosch biedt één van de twee Nederlandse broedparen sinds 2017 nestgelegenheid. Op bijna 65 meter hoogte kroop er in het voorjaar van 2019 één jong uit het ei. Op de 10e juli is er voor het eerst een jonge visarend geringd in Nederland. 

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 15 mei 2020 bij Richard Pieterson (0346-551883 of 06-12517124 (na 18.00 uur).
Vertrek: 6.00 uur (aanwezig om 5.55 uur); terug tussen 13.00 en 14.00 uur.
Benzinekosten: € 8,50 p.p. Graag gepast betalen aan de chauffeur.