Excursies Utrecht Stad

Deelname aan excursies graag vooraf melden bij Jeroen Steenbergen, tel. 030-2420465 of uiterlijk drie dagen van tevoren per email: jeroensteenbergen@vogelwacht-utrecht.nl
We verzamelen bij stadion Galgenwaard aan het Herculesplein. Dit is bij de GolfPlaza, tegenover het tankstation.

Zondag 16 februari 2020
Met een bezoek aan de Flevopolder hopen we op soorten als zeearend en ruigpootbuizerd, maar we zullen ook aandacht besteden aan overwinterende ganzen en eenden. Afhankelijk van wat er in deze periode is gezien kiezen we in de regio een exactere bestemming.
Vertrek: 8.00 uur – retour einde middag
Waar: Stadion Galgenwaard

Zondag 15 maart :
We gaan op zoek naar Grutto’s en andere steltlopers in Arkemheen. Dit mooie gebied nabij Nijkerk is de laatste jaren erg interessant geworden voor steltlopers doordat er veel natte veldjes gecreëerd zijn. Wie weet hangt er nog een Zeearend rond.
We vertrekken om  8.00 vanaf stadion Galgenwaard en zullen halverwege de middag terug zijn.

Zondag 19 april:
Deze keer zoeken we het weer wat verder weg, en brengen we een bezoek aan het Lauwersmeer. We bezoeken plekken als de Ezumakeeg en het Jaap Deensgat, maar zullen wellicht ook de Bantpolder bezoeken of de buitendijkse slikken afzoeken op steltlopers. In het gebied zijn vaak verrassingen te vinden, en wie weet wat deze dag oplevert.
We vertrekken om 7.00 vanaf Galgenwaard en zullen aan het eind van de middag terug zijn.

Zondag 10 mei:
brengen we een bezoek aan het eiland Texel. Dit weekend wordt het Dutch Birding-voorjaarsweekend gehouden en er zullen veel mensen op het eiland zijn om te zoeken naar mooie soorten. Wij hopen hier een goede bijdrage aan te leveren.
We vertrekken om 6.45 vanaf Galgenwaard en zullen pas laat terug zijn in Utrecht.

Zaterdag 14 juni:
we gaan deze keer niet op zondag, maar op zaterdag. En we gaan niet ‘s ochtends, maar vertrekken ‘s middags om te vogelen tot in de avond. We brengen een bezoek aan de Biesbosch, waar we uiteraard zullen zoeken naar soorten als Zee- en Visarend. Ook voor eenden en steltlopers is dit een prachtig gebied. We hopen in de avond Bevers te zien, en wie weet horen we een Roerdomp.
We vertrekken om 13.00 vanaf Galgenwaard en zullen pas ‘s avonds laat terug zijn.