Excursies Utrecht Stad

Deelname aan excursies graag vooraf melden bij Jeroen Steenbergen, tel. 030-2420465 of uiterlijk drie dagen van tevoren per email: jeroensteenbergen@vogelwacht-utrecht.nl

Onze vertrekplek is gewijzigd:
Na de zomer zullen we vertrekken vanaf de parkeerplaats bij de moestuin en de cricketvelden van Kampong, de eerste parkeerplaats na de Kromme Rijn aan de Laan van Maarschalkerweerd, zie dit linkje naar de locatie op google maps.

Zondag 18 februari:
gaan we in de zuidhollandse Delta op zoek naar ganzen en watervogels. Een vast onderdeel is een bezoek aan de Brouwersdam, waar vaak Roodkeelduikers een Kuifduikers te vinden zijn. Verder zien we wel welke gebieden we aandoen. We vertrekken om 8 uur vanaf de bekende parkeerplaats en zijn laat in de middag terug.

Zondag 17 maart:

gaan we met de fiets op excursie. We gaan in de omgeving Tienhoven/Bethunepolder op zoek naar voorjaarsgasten. We vertrekken om 8.00 vanaf fort de Gagel, op de kruising met de Burgemeester Huydecoperweg. We zullen waarschijnlijk aan het begin van de middag terug zijn.


Zaterdagavond 6 april:

gaan we vogelen langs de Lek. We zullen o.a. kijken bij Everdingen en naast de vogels willen we ook kijken of we actieve Bevers kunnen vinden. We vertrekken om 18.00 vanaf de parkeerplaats bij Kampong en zijn later ’s avonds terug.


Zondag 12 mei:

gaan we naar een gebied waar we normaal meestal ’s winters komen: de polders rondom Zierikzee. Hier zijn altijd grote groepen steltlopers te vinden, en we zullen zoeken naar soorten als Strandplevier en Zwartkopmeeuw. We vertrekken om 7.00 vanaf de parkeerplaats en zullen eind van de middag terug zijn.