Excursies Utrecht Stad

Deelname aan excursies graag vooraf melden bij Jeroen Steenbergen, tel. 030-2420465 of uiterlijk drie dagen van tevoren per email: jeroensteenbergen@vogelwacht-utrecht.nl
We verzamelen bij stadion Galgenwaard aan het Herculesplein. Dit is bij de GolfPlaza, tegenover het tankstation.

Zondag 25 augustus:
we brengen een bezoek aan de kop van Noord Holland. In deze tijd staan veel bollenvelden onder water, wat vaak veel steltlopers oplevert. Afgelopen jaar leverde dat ons Grauwe Franjepoot, Lachstern en Blonde Ruiter op. Zal het dit jaar ook weer meezitten? Mogelijk kijken we ook nog een poosje over zee, bijv bij  Camperduin.
We vertrekken om 7.00 bij stadion Galgenwaard en zijn aan het eind van de middag terug.

Zondag 15 september:
gaan we het nog eens proberen: we gaan naar de Maasvlakte en hopen dat de trek al op gang is en leuke (aantallen) soorten naar deze plek heeft gebracht. De praktijk leert dat het gebied heel veel kan opleveren op goede dagen, maar dat het er soms ook leeg kan zijn. In dat geval gaan we vogelen rond de Westplaat, waar rond deze tijd vaak Visarenden te vinden zijn. Wellicht bezoeken we dan nog een ander gebied in de buurt.
We vertrekken om 7.00 vanaf Galgenwaard en zijn aan het eind van de middag weer terug.

Zondag 3 november:
willen we proberen een bezoek aan het zuiden van Nederland samen te laten vallen met de Kraanvogeltrek. Dat dit geen garantie is mag duidelijk zijn, maar ook als dit doel niet haalbaar blijkt, is er veel ander leuks te vinden. We zullen onder andere op zoek gaan naar Grauwe Gorzen rondom Margraten.
We vertrekken om 7.00 vanaf Galgenwaard en zullen laat in de middag terug zijn in Utrecht.

Zondag 8 december:
we blijven wat meer in de buurt en zullen langs de rivieren gaan zoeken naar leuke vogels. We denken aan gebieden als Amerongen, de Nederrijn bij Wageningen en/of de Blauwe Kamer. Wellicht hangt ergens een Zeearend rond? Wie weet zijn er mooie groepen ganzen, met leuke soorten er tussen?
We vertrekken om 8.00 vanaf Galgenwaard en zijn halverwege de middag weer terug.