Excursies Utrecht Stad

Deelname aan excursies graag vooraf melden bij Jeroen Steenbergen, tel. 030-2420465 of uiterlijk drie dagen van tevoren per email: jeroensteenbergen@vogelwacht-utrecht.nl
We verzamelen bij stadion Galgenwaard aan het Herculesplein. Dit is bij de GolfPlaza, tegenover het tankstation.

Zondag 10 januari
trappen wij zoals vanouds af met een bezoek aan de Zuidpier van IJmuiden. Zal de Kuifaalscholver deze keer meewerken, of blijft het bij genieten van Oeverpiepers, Paarse Strandlopers en ander leuks?
We vertrekken om 8 uur vanaf Galgenwaard, we zijn aan het eind van de middag terug.

Zondag 14 februari
continueren we nog zo’n traditie: een rondje Zuid-Hollandse delta. In ieder geval bezoeken we de Brouwersdam, waar altijd Roodkeelduikers en vaak IJseenden te vinden zijn. Verdere invulling is nog niet bekend.
We vertrekken om 7 uur bij Galgenwaard en zijn eind van de middag terug.

Zondag 21 maart
verwelkomen we de lente met een regionaal bezoek aan enkele bossen. We gaan naar Heidestein en Langbroek en zullen op zoek gaan naar alle soorten spechten.
We vertrekken om 8 uur vanaf Galgenwaard en zijn eind van de middag terug.

Zondag 18 april
gaan we langs de Lek op zoek naar leuke soorten. We bezoeken gebieden als de Elster Buitenwaard, Everdingen en/of de Zouweboezem.
We vertrekken om 8 uur vanaf Galgenwaard en zijn zoals gebruikelijk eind van de middag terug.