web analytics

Excursies Utrecht Stad

Deelname aan excursies graag vooraf melden bij Jeroen Steenbergen, tel. 030-2420465 of uiterlijk drie dagen van tevoren per email: jeroensteenbergen@vogelwacht-utrecht.nl
We verzamelen bij stadion Galgenwaard aan het Herculesplein. Dit is bij de GolfPlaza, tegenover het tankstation.

Zondag 18 november
in deze periode is er langs de westkust kans om goede zeetrek. We willen opnieuw een poging doen enkele mooie zeevogels te zien te krijgen. We blijven hopen op een Papegaaiduiker, maar Jan van Genten en zeekoeten zijn er altijd wel te vinden. Na een poos over zee te kijken, zoeken we een ander gebied in de buurt.

We vertrekken om 7.00 vanaf Galgenwaard en zijn aan het eind van de middag terug.

Zondag 9 december
we blijven wat dichter bij Utrecht en gaan in de Eempolder op zoek naar ganzen en andere vogels. Lukt het nu eens de Zeearend te vinden? Mogelijk bezoeken we ook nog enkele gebieden in de omgeving.

We vertrekken om  8.00 bij stadion Galgenwaard en zullen halverwege de middag terug zijn.

Zondag 6 januari 2019:
zoals elk jaar bijten wij het spits af met een bezoek aan IJmuiden. Lukt het deze keer wel de Kuifaalscholver te vinden? Zitten er Sneeuwgorzen op het strand? De vaste gasten als Paarse Strandlopers zullen we zeker zien, en wellicht pikken we een Bruinvis op op zee. Na een bezoek aan de pier bezoeken we een ander gebied in de regio. We vertrekken om 8.00 bij stadion Galgenwaard en zijn aan het eind van de middag weer terug.

Zondag 17 februari 2019:
rond deze tijd kun je eigenlijk niet om een bezoek aan de Brouwersdam heen. Hier bevinden zich vaak groepen IJseenden, veel Roodkeelduikers, Kuifduikers en andere leuke watervogels. We combineren dit doel met een bezoek aan de Kwade Hoek, waar kans is op Fraters, Strandleeuweriken en Sneeuwgorzen of aan de inlagen rond Zierikzee. We zullen op het laatste moment bepalen welke gebieden we exact aandoen.

We vertrekken om 7.00 vanaf Galgenwaard en zullen aan het eind van de middag weer terug zijn.

Zondag 17 maart 2019:
we zijn er eerder geweest, maar willen toch nog een keer terug naar Bekendelle bij Winterswijk. In dit bos bevinden zich aardig wat Middelste Bonte Spechten en Taigaboomkruipers. Wie weet treffen we opnieuw een Boommarter? Daarna zoeken we in de groeve naar de Oehoe. Wellicht bezoeken we daarna nog een ander gebied in de buurt.

We vertrekken om 7.00 vanaf stadion Galgenwaard en zijn aan het eind van de middag terug.