Excursies Utrecht Stad

Deelname aan excursies graag vooraf melden bij Jeroen Steenbergen, tel. 030-2420465 of uiterlijk drie dagen van tevoren per email: jeroensteenbergen@vogelwacht-utrecht.nl
We verzamelen bij stadion Galgenwaard aan het Herculesplein. Dit is bij de GolfPlaza, tegenover het tankstation.

Zondag 17 februari 2019:
rond deze tijd kun je eigenlijk niet om een bezoek aan de Brouwersdam heen. Hier bevinden zich vaak groepen IJseenden, veel Roodkeelduikers, Kuifduikers en andere leuke watervogels. We combineren dit doel met een bezoek aan de Kwade Hoek, waar kans is op Fraters, Strandleeuweriken en Sneeuwgorzen of aan de inlagen rond Zierikzee. We zullen op het laatste moment bepalen welke gebieden we exact aandoen.

We vertrekken om 7.00 vanaf Galgenwaard en zullen aan het eind van de middag weer terug zijn.

Zondag 17 maart 2019:
we zijn er eerder geweest, maar willen toch nog een keer terug naar Bekendelle bij Winterswijk. In dit bos bevinden zich aardig wat Middelste Bonte Spechten en Taigaboomkruipers. Wie weet treffen we opnieuw een Boommarter? Daarna zoeken we in de groeve naar de Oehoe. Wellicht bezoeken we daarna nog een ander gebied in de buurt.

We vertrekken om 7.00 vanaf stadion Galgenwaard en zijn aan het eind van de middag terug.

Zondag 14 april 2019:
in deze tijd is een bezoek aan de Biesbosch altijd de moeite waard. Hopelijk bevindt zich weer een Visarend rondom zijn nestplek, en wellicht zien we een van de daar voorkomende Zeearenden. Daarnaast maken we grote kans op Zwartkopmeeuwen, terwijl we ook flink wat Cetti’s Zangers zullen horen. Welke voorjaarsgasten zullen er al weer terug zijn?We vertrekken om 7.00 vanaf stadion Galgenwaard en zullen aan het eind van de middag terug zijn.

Zondag 12 mei 2019:

we brengen een bezoek aan het eiland Texel. Rond deze tijd kun je alles verwachten op het eiland: van terugkomende zomergasten tot toevallige passanten. Rond deze tijd is er een goede kans op pleisterende Morinelplevieren. Daarnaast biedt de wadkant volop steltlopers, en wie weet wat nog meer…
We vertrekken om 6.30 vanaf Galgenwaard en zullen pas laat weer terug zijn.

Zaterdag 15 juni 2019:

de bestemming voor deze zaterdagavondexcursie hebben we nog niet bepaald, maar het doel is het waarnemen van Nachtzwaluwen. Afhankelijk van waar we hier de meeste kans op hebben, kiezen we de uiteindelijke bestemming. We vertrekken op tijd om eerst wat soorten van bos en heide te zoeken, om ons vervolgens te posteren op een plek waar we na het invallen van het donker de Nachtzwaluwen actief hopen te zien worden.
Vertrek om 18.00 vanaf stadion Galgenwaard. We zullen pas ‘s avonds laat weer terug in Utrecht zijn.