Excursieverslag Zuidpier IJmuiden

Excursieverslag Zuidpier IJmuiden, zaterdag 13 september 2014 – afd. Driebergen/Doorn

De noordoosten wind (al twee dagen) hield waarschijnlijk de zuidwaartse trek van zeevogels ver van de kust.

Geen Jan van Genten, leuke meeuwensoorten of stormvogels. We hadden wel enkele uitgesproken landvogels op het laatste

zeebaars  Zuidpier IJmuijden

zeebaars
Zuidpier IJmuijden

stuk van het havenhoofd zoals zanglijster, oeverloper en houtduif. Leuk waren de echte piersoorten als paarse strandloper, bonte strandloper en steenlopers. Van de laatste soort telden we er vijfentwintig. Twee lijntjes zwarte zee-eend en dichterbij een laagvliegende roodkeelduiker vlak langs de eco-betonblokken van Rijkswaterstaat hielden ons verder op de been. Een ietwat mistroostige zeehond zwom richting zee. Dat laatste was te begrijpen omdat een half uur eerder een blije hengelaar een zeebaars van ca 60 centimeter uit zijn water getakeld had. Wij waren weliswaar niet van dezelfde blijheid, maar het aangename nazomerweer vergoedde het gebrek aan Jan van Genten enigermate.

Soortenlijst: Roodkeelduiker,fuut, aalscholver, wilde eend, zwarte zee-eend, meerkoet, scholekster, paarse strandloper bonte strandloper, tureluur, oeverloper,kokmeeuw, stormmeeuw, kleine mantelmeeuw, zilvermeeuw, grote mantelmeeuw, grote stern, houtduif, graspieper, oeverpieper, gele kwikstaart, witte kwikstaart, tapuit, zanglijster, kauw, zwarte kraai, spreeuw. En verder onderweg: blauwe reiger, knobbelzwaan, grauwe gans, buizerd, torenvalk, kievit, boerenzwaluw, ekster, gaai.

Temp: 18 °C → 20°C    Wind  3 Bft NO     Bew: ⅜ – ⅝

Sjef ten Berge, Doorn 14-09-2014