Factsheet predatie

Uit een mail van de Vogelbescherming Nederland:

Predatie is een terugkerend onderwerp in de discussie over de achteruitgang van weidevogels. Boeren en beschermers zien met lede ogen aan hoe eieren en jongen worden opgegeten door predatoren als de vos, marterachtige of kraai.
Structureel vormt predatie nu een bedreiging voor kwetsbare weidevogel-populaties. Juist omdat het zo gevoelig ligt, delen we de laatste wetenschappelijke kennis graag met anderen.
Zo kunnen we bescherming baseren op de best mogelijke informatie, dat geeft de grootste kans op een goed en verantwoord resultaat. De factsheet predatie vat de meest recente informatie over predatie en weidevogels samen.
De factsheet over predatie is via deze link te downloaden.