Frankrijk wil jacht op bedreigde zomertortel toestaan

Franse vogelbescherming vraagt hulp!

© GMD

Zomertortel

De zomertortel was nog niet zo lang geleden een talrijke broedvogel, maar verdwijnt nu in snel tempo uit Nederland en omringende landen. Hij staat daarom op de Nederlandse én Europese Rode lijst van bedreigde vogelsoorten. De Europese Commissie heeft op aandringen van de Franse vogelbescherming Frankrijk gesommeerd om de jacht op de zomertortel te stoppen. Toch wil Frankrijk dit jaar de jacht weer toestaan op maar liefst 18.000 zomertortels. De Franse vogelbescherming roept daarom Europese natuurliefhebbers op om te protesteren tegen dit treurigmakende voornemen.
In heel Europa zijn de aantallen zomertortels sinds 1980 met maar liefst 80% afgenomen. In Nederland broeden waarschijnlijk nog niet eens 1000 broedparen. De oorzaken van de achteruitgang liggen onder meer in de intensieve landbouw. Gebrek aan de juiste onkruidzaden zorgen voor voedseltekorten, waardoor zomertortels te weinig jongen grootbrengen. Vogelbescherming is daarom Operatie Zomertortel gestart. Door het aanleggen van voedselveldjes, door lokaal bij te voeren en door onderzoek te doen proberen we de zomertortel te beschermen. Er zijn ook twee zomertortels van satellietzenders voorzien, om hun verplaatsingen tijdens de broedtijd, op trek en in de overwinteringsgebieden te volgen. Zo verzamelen we waardevolle kennis die nodig is om de soort te beschermen.
Lees hier het hele bericht.