Friesland moet bezwaar tegen afschot ganzen opnieuw beoordelen

© GMD

Brandganzen

Van de site van de Vogelbescherming:
De rechtbank Noord-Nederland heeft het beroep van Vogelbescherming Nederland gegrond verklaard tegen het grootschalig afschot van overwinterende brandganzen, grauwe ganzen en kolganzen in Friesland. De rechtbank draagt de provincie Friesland op om de bezwaren van Vogelbescherming opnieuw te beoordelen. Het afschot van maximaal 150.000 ganzen gaat helaas gewoon door: de rechter zag geen aanleiding om dat voorlopig te stoppen.

Grootschalig afschot in plaats van winterrust
De provincie Friesland heeft enige jaren geleden de zogenoemde ‘winterrust-regeling’ voor ganzen afgeschaft. In plaats daarvan worden elke winter enorme aantallen ganzen afgeschoten. Zo mochten er in afgelopen winters jaarlijks maar liefst 200.000 ganzen worden gedood, waaronder 100.000 brandganzen, 25.000 grauwe ganzen en 75.000 kolganzen.
Dit jaar is dat aantal voor de kolgans verlaagd tot 25.000, van de andere soorten zijn de quota hetzelfde gebleven. In totaal mogen er dit jaar dus maximaal 150.000 ganzen van drie soorten worden geschoten. In de praktijk wordt dat aantal niet gehaald; er worden per jaar ongeveer 50.000 ganzen geschoten, vooral kolganzen. Dat doet echter niets af aan het feit dat het wél is toegestaan om veel meer ganzen te schieten. Vogelbescherming vindt dat onacceptabel.
Lees hier het hele bericht.