Gezenderde Zeearenden zwerven uit

Van de site van SOVON:

© GMD

Zeearend

Sinds kort zijn de verplaatsingen van vier jonge Zeearenden online te volgen. De vogels werden dit voorjaar voorzien van een GPS-logger. Op een kaartje kun je de locaties tot twee dagen terug bekijken. De eerste omzwervingen bieden al een interessant inkijkje.
De Werkgroep Zeearend wil met de nauwkeurige locatiegegevens kunnen zien waar de jonge arenden rondvliegen. Ze hoopt zo informatie te verzamelen over de risico’s die jonge arenden lopen op hun vliegroutes. Daarbij kun je denken aan aanvaringen met windmolens.

Rust opzoeken
Dirk van Straalen, voorzitter van de werkgroep, merkt op basis van een paar maanden gegevens al op dat de arenden vooral rustige plekken opzoeken.
Lees hier het hele bericht.