Gierzwaluwen in 2019: minder dan anders?

Van de site van SOVON;

© GMD

Gierzwaluw

Uit verschillende regio’s kregen we afgelopen tijd te horen dat er opvallend weinig Gierzwaluwen zouden zijn. Dat viel onszelf in het Nijmeegse ook al op. Maar zegt dat iets over het aantal broedvogels?
De Gierzwaluw is immers als broedvogel een van de lastigste soorten om te monitoren. Eigenlijk moet je nauwgezet nesten in kaart brengen door te letten op in- of uitvliegende vogels bij geschikte daken. Een tijdrovende klus die maar op weinig plekken jaarlijks wordt uitgevoerd. Tellingen van rondvliegende vogels, zoals bij het Meetnet Urbane Soorten (MUS) betreffen een mix van broedvogels en niet-broedende vogels. Dat laatste cohort, ‘oudere jongeren’ die nog geen broedruimte hebben gevonden, kan een zeer aanzienlijk deel uitmaken van de rondvliegers.
Lees hier het hele artikel.