Handboek Vogels van Nederland

handboek vogelsOnlangs is een erg mooi boek verschenen onder de titel: Handboek Vogels van Nederland. Hoewel er sprake is van een oorspronkelijk Deens boek, hebben de auteurs een zelfstandige Nederlandse tekst en geen pure vertaling geproduceerd. Waarvoor hulde.

Naast de broedvogels worden ook de algemene en schaarse zomer- en wintergasten, de doortrekkers en enige in Nederland regelmatige geziene zeldzame vogels besproken. In het totaal gaat het om 286 soorten.

Omdat het boek de meest recente taxonomische indeling volgt, waardoor enkele soorten anders dan vroeger zijn ingedeeld en daarnaast ook nog de nieuwste wetenschappelijke namen worden aangehouden – in het bijzonder bij meeuwen, sterns en mezen – is het soms even zoeken.

Het is mede door de combinatie van schitterende, getekende illustraties van de Denen Jens Frimer Andersen en Bjarne Bertil en het grote aantal waanzinnig mooie foto’s, waarvan vele van Nederlandse bodem, dat we van doen hebben met een prachtig naslagwerk. Nee, het is zeker geen veldgids, te volumineus en te gewichtig, maar wel een uitermate informatief boek. Van iedere soort wordt in een door het gehele boek consequent aangehouden gestructureerde opzet de herkenning, het voorkomen in Nederland, informatie over de trek, het leefgebied, de voortplanting en de mogelijke gevoeligheden (lees: bedreigingen) besproken. Dit laatste maakt het boek extra waardevol, niet alleen voor de vogelaar maar zeker ook voor natuurbeheerders, boeren, vissers, jagers, etc. en vooral niet te vergeten de overheid. De toegevoegde kaartjes over relatieve dichtheid, aantalschattingen, broedzekerheid en algemeen verspreidingsbeeld complementeren het geheel.

Jammer dat er naast het gebruik van zeer recente kaartjes van 2008 er zoveel uit 2002 zijn gebruikt. Dat het gebruik van het digitale knippen en plakken niet altijd goed gaat bewijst de tekst bij “herkenning” van de Rosse Grutto op blz.136.

Naast de medewerking van Vogelbescherming Nederland en Sovon is het voor de Vogelwacht Utrecht bijzonder vermeldenswaardig dat ons VWU-lid Gert Ottens een waardevolle bijdrage over de na jaren van afwezigheid weer in de lift zittende Ruigpootuil heeft toegevoegd.

Het is een schitterend vogelboek, boordevol met nuttige informatie en een aangename prijs. De grote kracht schuilt in het feit dat dit boek door de fraaie lay-out, de leesbare stijl en het begrijpelijk taalgebruik óók door jeugdige liefhebbers en niet-vogelaars omarmd zal worden. Het zou mij niet verbazen indien het door zowel de beginnende als de gevorderde vogelaar al snel tot standaardwerk wordt verheven.

Bilthoven, 02-09-2010

Auteurs: Luc Hoogenstein, Gert Meesters
Uitgever: KNNV Uitgeverij
Uitvoering: 320 pagina’s, 19,5×28 cm, genaaid gebonden, full colour
ISBN: 978 90 5011 270 3
Prijs: € 29,95